Skip to main content

LENGTH

 

UNIVERZA v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

Laboratorij za tehnološke meritve (LTM)

Smetanova 17, Maribor

http://www.ltm.um.si/

kontaktna oseba: dr. Bojan Ačko (bojan.acko(at)uni-mb.si)

 

Akreditacija LK003

 

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) v podatkovni bazi BIPM 

 

Več informacij

 

University of Maribor

Faculty of Mechanical Engineering,

Laboratory for Production Measurement

Smetanova 17, Maribor

http://www.ltm.um.si/?lang=en

contact person: dr. Bojan Ačko (bojan.acko(at)uni-mb.si

 

Accreditation LK-003

 

Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) in the BIPM key comparison database

 

More info