Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija ima 5 odličnih organizacij na področju poslovne odličnosti (PRSPO) 2010

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

V Kongresnem centru Brdo je bila 12. januarja 2011 slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2010 s katerimi želi Vlada RS spodbujati tako podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, kot tudi nuditi javnim inštitucijam možnosti izboljšanja in kakovostnejšega poslovanja. Priznanje se podeljuje od leta 1998 po vzoru in merilih evropske nagrade za odličnost.

 

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade RS, g. Borut Pahor, ki je poudaril pomen odličnosti na različnih področjih delovanja tako, gospodarskem, izobraževalnem, družbenem, etičnem in moralnem. Prav tako je v luči stalnih izboljšav in prenosa dobrih praks, na katerih sloni model odličnosti EFQM, se dotaknil aktivnosti Vlade RS v naslednjem obdobju, tudi preko nove »Strategije kakovosti in odličnosti 2011 do 2016«, kjer je poudarjena večja aktivnost na področju promocije in širjenja poslovne odličnosti ter s tem dviga konkurenčnosti organizacij.

 

V letu 2010 je v procesu ocenjevanja sodelovalo 10 organizacij: Elektro Gorenjska d.d. iz Kranja, Policijska uprava Slovenj Gradec, Sava Hoteli Bled, d. d., z Bleda, Terme Ptuj, d.,o.,o., s Ptuja, TPV, d. d., iz Novega mesta, Upravna enota Krško, Upravna enota Ljutomer, Upravna enota Maribor, Upravna enota Novo mesto in Upravna enota Trebnje.

 

Odbor za priznanja je sklenil, da letos podeli 7 diplom za sodelovanje v procesih ocenjevanja za leto 2010 oz. za doseženo število točk, 5 diplom sodelujočim organizacijam za uvrstitev med finaliste, oziroma v ožji izbor za priznanje in 1 diplomo za posebne dosežke.

 

Predsednica Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost, ministrica mag. Darja Radić, je na prireditvi ob podelitvi priznanj poudarila:
»Ob zavedanju dejstva, da je družba prihodnosti družba znanja, ustvarjalnosti in odličnosti, je tudi politika vlade usmerjena v spodbujanje družbe znanja in odličnosti ter v tem okviru v podporo projektom tistih podjetij, ki lahko dokažejo svoj inovacijski potencial in želijo stopiti na pot odličnosti.
Vendar samo podpora države, s še tako odličnimi instrumenti ne bodo  dovolj. Za uspešen razvoj Slovenije  je pomembno ustvariti takšno družbeno klimo, ki bo dovolj motivirala širše množice prebivalstva, da bodo z maksimalno zavzetostjo stopile na pot odličnosti in pridobivanja znanj, ki se bodo v kar največji možni meri pretvarjala v gospodarsko in družbeno koristne inovacije. In prav na tem področju nas čaka še ogromno dela.«

 

Ministrica mag. Darja Radić je za dokazano nenehno izboljševanje po merilih modela odličnosti in za doseženih nad 350 točk (od 1000 možnih), podelila bronaste diplome. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja je bronasto diplomo prejela delniška družba Sava Hoteli Bled, ki se ukvarja z dejavnostjo hotelov in podobnih obratov. V kategoriji organizaciji javnega sektorja je diplomo prejela Upravna enota Ljutomer, ki opravlja splošno dejavnost javne uprave
 
Predsednik Vlade RS Borut Pahor in ministrica mag. Darja Radić sta v Kongresnem centru Brdo podelila diplome letošnjim finalistom, ki so prejeli poleg diplome za uvrstitev med finaliste še srebrno diplomo za doseženo število točk. To so tisti, ki so v postopku ocenjevanja prejeli 400 in več točk.

 

V kategoriji organizacij  javnega sektorja so srebrno diplomo in diplomo za uvrstitev v ožji izbor prejele tri upravne enote: Krško, Novo mesto in Trebnje.

V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja sta srebrno diplomo in diplomo za uvrstitev v ožji izbor prejeli:

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj, ki se ukvarja z distribucijo, prodajo in proizvodnjo električne opreme in TPV, d. d., Novo mesto, razvoj, proizvodnja in trženje avtomobilskih delov.

 

Odbor za priznanja je skladno z doseženimi rezultati prepoznal tudi organizacijo TPV, d.d. iz Novega mesta kot tisto, ki si zasluži še posebno diplomo za dosežke na področju inovativnosti in učenja.

 

Ker Odbor za priznanja tokrat ni prepoznal organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, je sklenil, da se le-to za leto 2010 ne podeli.

 

V naslednjem petletnem obdobju se v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost načrtuje širjenje novega modela poslovne odličnosti, v smislu izobraževanj in predstavljanj prednosti izvajanja dejavnosti po kazalcih odličnosti, ki jih želimo v prihodnosti prenesti tudi na izobraževalne in gospodarske družbe, še posebej v majhna in srednja podjetja, kot je to dobra praksa v tujini.

 

Namen priznanja je spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode in druge pravne osebe, kot tudi državne organe na vseh področjih delovanja, k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti in poslovne odličnosti.

 

 

 

TV posnetek slovesnosti PRSPO 2010


Ljubljana, 12. 1. 2011                                       mag. Dominika Rozoničnik,
                                                        stiki z javnostmi na Uradu RS za meroslovje