Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo iz novinarske konference ob zaključku postopka PRSPO 2010

Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. S priznanjem želi država spodbujati slovenske organizacije zasebnega in javnega sektorja k dviganju uspešnosti ter spodbujanju konkurenčnosti.

 

Pred samo slovesno podelitvijo priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2010 je v Kongresnem centru Brdo potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali ministrica mag. Darja Radić, minister Gregor Golobič, direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač in predsednik razsodniške skupine PRSPO Vojko Križman.

 

Ministrica za gospodarstvo, ki je hkrati tudi predsednica Odbora PRSPO mag. Darja Radić je predstavila letošnje dobitnike diplom ter pomen postopka in nagrade za razvoj gospodarskega ter javnega sektorja kot tudi dvig konkurenčnosti.

 

"Med finaliste, ki so v procesu ocenjevanja dosegli končno oceno v razponu od 400 do 450 točk (od 1000 možnih) so se po kategorijah uvrstile naslednje organizacije:

  • V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja: Elektro Gorenjska d.d. iz Kranja, ki se ukvarja z distribucijo, prodajo in proizvodnjo električne energije in TPV, d.d. iz Novega mesta, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in trženjem avtomobilskih delov.
  • V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja pa naslednje upravne enote: Krško, Novo mesto in Trebnje.

V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja letos nimamo finalista. Organizacije, ki so dosegle od 400 do 450 točk so dokazale uporabo modela odličnosti za nenehno izboljševanje."

 

Postopek priznanja RS za poslovno odličnost že od leta 1996 vodi in koordinira Urad RS za meroslovje, ki spada pod Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, zato je resorni minister g. Gregor Golobič, ki je hkrati tudi član Odbora PRSPO predstavil vzpodbude in aktivnosti države na tem področju v zadnjem obdobju, kot tudi prizadevanja za širjenje nagrade na različna regijska območja Slovenije.

 

Predsednik razsodniške skupine Vojko Križman je predstavil sam potek letošnjega postopka in zaključne sklepe razsodniške skupine:

"V času od 1996 do sedaj je bilo v okviru nagrade za poslovno odličnost izvedenih 224 ocenjevanj organizacij, od tega 151 v podjetjih in v 73 v javnih inštitucijah.

Urad RS za meroslovje je tudi v letu 2010 skupaj z ocenjevalci in razsodniki uspešno zaključil ocenjevanje podjetij in javnih inštitucij za nagrado PRSPO.

Pri ocenjevanju poslovanja po kriterijih modela odličnosti EFQM gre za strukturiran, standardiziran in mednarodno primerljiv sistem kriterijev.

Rezultat izvedene ocene in pridobljenih povratnih informacij o oceni je predvsem identifikacija prednosti oz. področij, kjer organizacija dobro (odlično) posluje, kot tudi prepoznavanje šibkih, manj razvitih področij s ciljem stalnega izboljševanja in napredka v poslovanju organizacije.

V procesu ocenjevanja za priznanje je letos sodelovalo deset (10) organizacij, katere je ocenjevalo petdeset (50) ocenjevalcev.

 

 

Novinarsko konferenco je zaključil direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač, ki je predstavil novosti novega razpisa za postopek PRSPO 2011 in vizijo dela ter aktivnosti za naslednje obdobje, v luči večje promocije in širjenja modela odličnosti EFQM.

"Na Uradu RS za meroslovje intenzivno potekajo aktivnosti za izvedbo razpisa za kandidaturo za nagrado za poslovno odličnost za leto 2011, ki bo zaznamovan s kar nekaj spremembami:

  • v skladu z javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen konec februarja v Uradnem listu in na spletni strani urada, bodo vse prijavljene organizacije ocenjene po novem EFQM modelu odličnosti 2010, zato bodo morale biti vloge prijaviteljev pripravljene skladno z njim. Model se od leta 2003 ni bistveno spremenil, spremembe pa so bile uvedene predvsem v luči gospodarske krize, kar pomeni, da je večji poudarek na osebnem zgledu voditeljstva, vrednotah, etiki in poštenem poslovanju.
  • Prijaviteljem bo omogočena izbira načina priprave samoocenitvenih vlog. Izbirali bodo lahko med klasično vlogo in poenostavljeno vlogo s pregledom dejavnikov in rezultatov.
  • V proces ocenjevanja bo, po vzoru evropske nagrade za odličnost, uveden tudi novi pristop ocenjevanja - t.i. »Approach 2005+«, kjer večji del ocenjevanja poteka na podlagi intervjujev in razgovorov z vodstvom in zaposlenimi v okviru obiska organizacije.

V luči vseh teh sprememb bo Urad RS za meroslovje v prvi polovici leta organiziral tudi več promocijskih in izobraževalnih srečanj iz naslova obveščanja vseh zainteresiranih organizacij z novostmi modela in priprave vloge na razpis kot denimo: posvet za prijavitelje, praktične delavnice, konferenco zmagovalcev ter obiske po podjetjih in javnih institucijah, itd.

 

Dodatne informacije o javnem razpisu in priznanju najdete na naši spletni strani (http://www.mirs.si.) in v vašem gradivu za novinarje, kjer so vključene tudi informacije o novem modelu odličnosti."


Ljubljana, 12. januar 2011                                         mag. Dominika Rozoničnik
                                                               stiki z javnostmi Urad RS za meroslovje