Skoči na vsebino

KALIBRIRANJE IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI MERIL - STRAN 20 OD 22

Na podlagi Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) Urad RS za meroslovje deluje kot nacionalni meroslovni laboratorij za posamezne fizikalne veličine in izvaja naloge organa za ugotavljanje skladnosti meril.

 

 

Na področju fizikalnih merjenj Urad RS za meroslovje izvaja naloge nacionalnega meroslovnega na področju mase in prostornine.

 

Nacionalni etalon za maso

 

Kalibracije uteži, tehtnic ter protorninskih etalonov in meril

 

 

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi (zakonska merila), izpolnjevati meroslovne zahteve, določene s predpisi.

 

Izpolnjevanje predpisanih zahtev se preverja s predpisanimi postopki ugotavljanja skladnosti meril.

 

PRIGLAŠEN ORGAN

 

Urad RS za meroslovje je priglašen organ (št. 1376) za področje tehtnic, gostinske posode, števcev delovne električne energije, merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, dolžinskih meril, strojev za merjenje dolžine žice in kabla ter taksimetrov po Direktivi 2014/32/EU o merilnih instrumentih ter Direktivi 2014/31/EU o neavtomatskih tehtnicah in sicer za naslednje certifikacijske sheme:

  • na področju neavtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju avtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju gostinske posode za modula D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F1 (overjanje proizvodov),
  • na področju števcev delovne električne energije za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode za modula G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju dolžinskih meril za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka),
  • na področju strojev za merjenje dolžine žice in kabla za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka).

 

V aplikaciji MIRS-Info je dosegljiv tudi seznam izdanih certifikatov o odobritvi oziroma pregledu tipa meril, ki jih je izdal Urad RS za meroslovje. Baza vsebuje tudi certifikate izdane s strani drugih priglašenih organov na področju meroslovja v Sloveniji. na področju taksimetrov za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov).

 

Spisek vseh priglašenih organov lahko najdete na spodnjem naslovu: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

  

Seznam harmoniziranih standardov in normativni dokumentov

 

Sporočila

Področni srečanji imenovanih oseb - merila pretoka


Urad RS za meroslovje je 8. maja 2013 v svojih prostorih v Celju organiziral srečanji imenovanih oseb s področja meril pretoka. 16 predstavnikom imenovanih oseb in 11 sodelavcem Urada so mag. Matej Grum, ga. Mojca Božiček, g....

Vabilo s prijavo in programom na Dan meroslovja 2013, ki bo 22. maja 2013 na Brdu pri Kranju


Spoštovani, ob svetovnem dnevu meroslovja,ko se spominjamo podpisa Metrske konvencije, 20. maja 1875 v Parizu, Vas v imenu sodelavcev Urada RS za meroslovje vabim, da se nam pridružite v sredo, 22. maja 2013, ob 13. uri, v...

Razpisani novi termini izobraževanj za Modul 1


Spoštovani, V februarju 2013 smo na Uradu izvedli že 12. ponovitev usposabljanja po MODULU 1- horizontalni predpisi zakonskega meroslovja. Sklop usposabljanj je namenjen kontrolorjem – metrologom, ki izvajajo postopke overitev....

Izšel novi Pravilnik o spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3


V Uradnem listu RS št. 24/13 z dne 20. marca 2013 je izšel Pravilnik o  spremembah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3, ki začne veljati petnajsti dan po...

Novi objavljeni Pravilniki s področja overitev taksimetrov, števcev električne energije in s področja merilnih instrumentov


V Uradnem listu RS št. 16/13 z dne 22. februarja 2013 sta izšla naslednja prepisa, ki začneta veljati 9. marca 2013, zaradi potrebne uskladitve postopkov, ki se izvajajo na podlagi dosedanjih pravilnikov, pa se začneta uporabljati...

Letna strokovna srečanja imenovanih oseb 12. in 18. december 2012


Na Uradu RS za meroslovje je bilo v okviru sektorja za nacionalni meroslovni nadzor organizirano že tradicionalno strokovno srečanje IO, ki je bilo letos iz vidika programa srečanja razdeljeno na dva dela glede na področja dele. ...

Pregled stanja meroslovja v Evropi


Meroslovje v Evropi