Skoči na vsebino

KALIBRIRANJE IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI MERIL - STRAN 20 OD 20

Na podlagi Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) Urad RS za meroslovje deluje kot nacionalni meroslovni laboratorij za posamezne fizikalne veličine in izvaja naloge organa za ugotavljanje skladnosti meril.

 

 

Na področju fizikalnih merjenj Urad RS za meroslovje izvaja naloge nacionalnega meroslovnega na področju mase in prostornine.

 

Nacionalni etalon za maso

 

Kalibracije uteži, tehtnic ter protorninskih etalonov in meril

 

 

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi (zakonska merila), izpolnjevati meroslovne zahteve, določene s predpisi.

 

Izpolnjevanje predpisanih zahtev se preverja s predpisanimi postopki ugotavljanja skladnosti meril.

 

PRIGLAŠEN ORGAN

 

Urad RS za meroslovje je priglašen organ (št. 1376) za področje tehtnic, gostinske posode, števcev delovne električne energije, merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, dolžinskih meril, strojev za merjenje dolžine žice in kabla ter taksimetrov po Direktivi 2014/32/EU o merilnih instrumentih ter Direktivi 2014/31/EU o neavtomatskih tehtnicah in sicer za naslednje certifikacijske sheme:

  • na področju neavtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju avtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju gostinske posode za modula D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F1 (overjanje proizvodov),
  • na področju števcev delovne električne energije za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode za modula G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju dolžinskih meril za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka),
  • na področju strojev za merjenje dolžine žice in kabla za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka).

 

V aplikaciji MIRS-Info je dosegljiv tudi seznam izdanih certifikatov o odobritvi oziroma pregledu tipa meril, ki jih je izdal Urad RS za meroslovje. Baza vsebuje tudi certifikate izdane s strani drugih priglašenih organov na področju meroslovja v Sloveniji. na področju taksimetrov za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov).

 

Spisek vseh priglašenih organov lahko najdete na spodnjem naslovu: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

  

Seznam harmoniziranih standardov in normativni dokumentov

 

Sporočila

Strokovni meroslovni svet (SMS) se je sestal na 1. redni seji


21. 6. 2012 je potekala 1. seja Strokovnega meroslovnega sveta (SMS), ki predstavlja posvetovalno telo ministru, pristojnemu za meroslovje in deluje na podlagi Zakona o meroslovju in Poslovnika SMS. Skladno z navedenim...

Obvestilo o spremembi resornega ministrstva Urada RS za meroslovje


Spoštovani, obveščamo Vas, da se je v skladu z Zakonom o Vladi RS (ZVRS-F) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ukinilo in področje meroslovja ter s tem Urad RS za meroslovje je prešlo pod okrilje  Ministrstva...

Javna razprava in strokovno srečanje imenovanih oseb s področja taksimetrov in električnih števcev


6. 12. 2011 in 9. 12. 2011 sta na Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, Ljubljana potekala strokovna srečanja imenovanih oseb Urada RS za meroslovje s področja taksimetrov in števcev eletrične...

Strokovno srečanje imenovanih oseb (IO)


Urad RS za meroslovje je ob začetku zadnjega meseca v letu že trdicionalno organiziral strokovno srečanje z namenom pogledati prehojeno pot in sadove, ki so bili skupaj s partnerji – imenovanimi osebami pobrani ter postavil...

Vabimo vas na javno razpravo in strokovno srečanje imenovanih oseb s področja taksimetrov


6. 12. 2011 ob 10. uri Vas vabimo na Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, Ljubljana, kjer bomo v prvem delu celotni zainteresirani javnosti predstavili predlog Pravilnika o overitvah...

Nacionalna meroslovna infrastruktura in Strategija EURAMET 2020


Analiza in priporočila EURAMET za ključne elemente nacionalne meroslovne infrastruzkture Strategija EURAMET 2020

V pripravi sta predlog zakona o dopolnitvi Zakona o meroslovju in predlog zakona o dopolnitvi Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin


Urad RS za meroslovje je pripravil predlog zakona o dopolnitvi Zakona o meroslovju in predlog zakona o dopolnitvi Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin. Oba zakona se usklajujeta z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta...