Skoči na vsebino

KALIBRIRANJE IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI MERIL - STRAN 20 OD 21

Na podlagi Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) Urad RS za meroslovje deluje kot nacionalni meroslovni laboratorij za posamezne fizikalne veličine in izvaja naloge organa za ugotavljanje skladnosti meril.

 

 

Na področju fizikalnih merjenj Urad RS za meroslovje izvaja naloge nacionalnega meroslovnega na področju mase in prostornine.

 

Nacionalni etalon za maso

 

Kalibracije uteži, tehtnic ter protorninskih etalonov in meril

 

 

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) določa, da morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi (zakonska merila), izpolnjevati meroslovne zahteve, določene s predpisi.

 

Izpolnjevanje predpisanih zahtev se preverja s predpisanimi postopki ugotavljanja skladnosti meril.

 

PRIGLAŠEN ORGAN

 

Urad RS za meroslovje je priglašen organ (št. 1376) za področje tehtnic, gostinske posode, števcev delovne električne energije, merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, dolžinskih meril, strojev za merjenje dolžine žice in kabla ter taksimetrov po Direktivi 2014/32/EU o merilnih instrumentih ter Direktivi 2014/31/EU o neavtomatskih tehtnicah in sicer za naslednje certifikacijske sheme:

  • na področju neavtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju avtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju gostinske posode za modula D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F1 (overjanje proizvodov),
  • na področju števcev delovne električne energije za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode za modula G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
  • na področju dolžinskih meril za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka),
  • na področju strojev za merjenje dolžine žice in kabla za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka).

 

V aplikaciji MIRS-Info je dosegljiv tudi seznam izdanih certifikatov o odobritvi oziroma pregledu tipa meril, ki jih je izdal Urad RS za meroslovje. Baza vsebuje tudi certifikate izdane s strani drugih priglašenih organov na področju meroslovja v Sloveniji. na področju taksimetrov za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov).

 

Spisek vseh priglašenih organov lahko najdete na spodnjem naslovu: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

  

Seznam harmoniziranih standardov in normativni dokumentov

 

Sporočila

Letna strokovna srečanja imenovanih oseb 12. in 18. december 2012


Na Uradu RS za meroslovje je bilo v okviru sektorja za nacionalni meroslovni nadzor organizirano že tradicionalno strokovno srečanje IO, ki je bilo letos iz vidika programa srečanja razdeljeno na dva dela glede na področja dele. ...

Pregled stanja meroslovja v Evropi


Meroslovje v Evropi

Zaključen prvi krog izobraževanj po Modolu I


Z namenom povečanja kvalitete poznavanja zahtev horizontalnih predpisov s področja zakonskega meroslovja smo v letu 2012 na Uradu RS za meroslovje uvedli nov sistem strokovnega usposabljanja. V devetih izobraževalnih terminih...

47. zasedanje Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML) in 14. konferenca Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje (OIML) v Bukarešti, od 1. do 5. oktobra 2012


Od 1. do 5. oktobra 2012 bo v Bukarešti potekalo že 47. zasedanje CIML, v okviru katerega  bo potekala tudi 14. konferenca OIML, ki se organizira enkrat na 4. leta. Letošnja novost in pomembna točka konference bo tudi sprejetje...

Plan dogodkov s področja imenovanih oseb, na Uradu RS za meroslovje do konca leta 2012


Spoštovani! Konec leta 2012 načrtujemo na Uradu RS za meroslovje organizirati srečanja predstavnikov IO. Planirana so 4 srečanja s področij, na katerih je bila zakonska regulativa pomembneje spremenjena oziroma je po mnenju...

Usposabljanja za imenovane osebe po Modulu 1 dajejo pozitivne rezultate


Na Uradu RS za meroslovje, v Celju je bil danes, 18. 7. 2012 izveden že drugi termin izobraževanja za imenovane osebe. Izkušnje in izvedene ankete prvih dveh izobraževanj dajejo pozitivne rezultate in uresničujejo zastavljene...

Izveden prvi termin izobraževanja za imenovane osebe


Na Uradu RS za meroslovje, v Ljubljani je bil danes, 11. 7. 2012 izveden prvi termin izobraževanja za imenovane osebe s čimer želimo zagotoviti čim bolj kakovostno izvajanje nalog imenovanih oseb na terenu kot tudi v okviru...