Skoči na vsebino

MEDNARODNO SODELOVANJE

Urad RS za meroslovje kot nacionalna meroslovna institucija v imenu države Slovenije sodeluje z mnogimi nacionalnimi in mednarodnimi institucijami ter organizacijami na področju meroslovja.

 

Meroslovje

Članstva

Projekti

Merilne zmogljivosti (CMC)

Poročila o mednarodnem sodelovanju (Prijava/Odjava)

 

Priznanje RS za poslovno odličnost

Urad RS za meroslovje je član EFQM od leta 1995. V letu 2003 je postal nacionalna partnerska organizacija EFQM in s tem pridobil ekskluzivne pravice za prodajo in prevod brošur EFQM ter izobraževanje v slovenskem jeziku.
V februarju 2012 je bila med Uradom RS za meroslovje in organizacijo EFQM podpisana Distribucijska pogodba, s katero sta se pogodbenici dogovorili  o pravicah in obveznostih distributerja Urada RS za meroslovje na treh področjih delovanja: prodaja in dobava EFQM publikacij na ozemlju Republike Slovenije, shema priznanj za odličnost in izvajanje usposabljanj.

Mednarodno sodelovanje

 

Plemenite kovine

 

Laboratorij, ki deluje v okviru sektorja za kemijska merjenja, sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizira Mednarodno združenje pooblaščenih uradov za preskušanje plemenitih kovin (IAAO). S 5.3.2009 je Republika Slovenija  postala polnopravna članica Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, Urad RS za meroslovje pa je polnopravni član IAAO od leta 1997.