Skoči na vsebino

ČLANSTVA

MEROSLOVJE

 

METRSKA KONVENCIJA

Na pobudo Urada RS za meroslovje je Slovenija 23. marca 2016 postala polnopravna članica Metrske konvencije, sklenjene v Parizu 20. maja 1875 ter spremenjene v Parizu 17. oktobra 1907 in v Sèvresu 6. oktobra 1921.

Predstavniki NMS v CGPM

 

OIML

Slovenija je polnopravna članica OIML od leta 1992.

Predstavniki NMS v OIML

 

EURAMET

Urad RS za meroslovje je član EURAMET od njegove ustanovitve 11. januarja 2007. Pred tem je bil Urad RS za meroslovje član njegovega predhodnika EUROMET.

Predstavniki NMS v EURAMET

 

WELMEC

Urad RS za meroslovje je polnopravni član WELMEC od leta 2004.

Predstavniki NMS v WELMEC

 

ODBOR ZA MERILNE INŠTRUMENTE PRI EVROPSKI KOMISIJI

Predstavniki NMS v odboru za merilne inštrumente

 

KONVENCIJA O KONTROLI IN OZNAČEVANJU IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN TER IAAO

Slovenija je od leta 2009 dalje polnopravna članica Konvencije o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin.

Urad RS za meroslovje je polnopravni član IAAO od leta 1997.

Kontaktne osebe RS v Konvenciji o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin in v IAAO

 

POSLOVNA ODLIČNOST

EFQM - Urad RS za meroslovje je član Evropske fundacije za kakovost od leta 1995 dalje.