Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNE MEROSLOVNE ORGANIZACIJE

Metrska konvencija (Convention du Metre):

Francoska Akademija je konec 18. stoletja dobila nalogo, da pripravi meroslovni sistem, ki bo uporaben za vse, ne glede na časovni okvir. Da bi zadostili tej zahtevi, so vse mere zasnovali na naravnih pojavih in izvorih. Na osnovi teh prizadevanj je prišlo leta 1875 do podpisa Metrske konvencije, ki jo je takrat podpisalo 18 najbolj razvitih držav sveta.

Konvencija je definirala enoto dolžine meter in enoto mase kilogram v obliki pramer. Ustanovila je mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) in mednarodni komite za uteži in mere (CIPM). Metrska konvencija je s tem v Evropi uvedla red na področju meroslovja, kasneje pa tudi v ostalih delih sveta.

 

CGPM (Conference Générale des Poids et Mesures)

Generalna konferenca za uteži in mere - organ v okviru Metrske konvencije. Sestavljajo jo predstavniki vseh držav članic.

 

CIPM (Comité International des Poids et Mesurea)

Mednarodni komite za uteži in mere - organ v okviru Metrske konvencije. Sestavlja ga 18 posameznikov, ki jih izvoli CGPM, nadzira pa jih BIPM.

 

CIPM MRA (L'Arrangement de reconnaissance mutuelle)

Sporazum o medsebojnem priznavanju nacionalnih etalonov ter kalibracijskih in merilnih certifikatov, ki jih izdajajo nacionalni meroslovni inštituti.

 

BIPM (Bureau International des Poids et Mesures)http://www.bipm.fr/

Mednarodni urad za uteži in mere, organiziran v okviru Metrske konvencije. Predstavlja mednarodno središče metrologije. Laboratoriji se nahajajo v Parizu in zaposlujejo strokovnjake z vsega sveta.

 

OIML (International Organisation of Legal Metrology)

Mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje, ustanovljena leta 1955 z mednarodno pogodbo. Slovenija je polnopravna članica od leta 1992

 

EURAMET (European Collaboration on Measurement Standards)

EURAMET je evropska regionalna meroslovna organizacija, v okviru katere poteka sodelovanje med nacionalnimi meroslovnimi organizacijami Evropske unije ter državami EFTE in Evropsko komisijo. Namen sodelovanja meroslovnih institutov je krepitev meroslovnih aktivnosti in povečevanje njihovih učinkovitosti.

 

WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology)

Evropsko združenje za zakonsko meroslovje ustanovljeno leta 1990 z namenom priprave in uveljavljanja direktiv v skladu z "novim pristopom".

 

Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals

Konvencija o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin. Slovenija ima od 5.3.2009 dalje status polnopravne članice.

 

IAAO (International Association of Assay Offices)

Evropsko združenje pooblaščenih uradov za preskušanje plemenitih kovin. Slovenija je polnopravna članica od leta 1997.

 

ISO/REMCO

Odbor za referenčne materiale pri Mednarodni organizaciji za standardizacijo.

 

EUROLAB

Zveza evropskih nacionalnih laboratorijev (približno 2000 laboratorijev).