Skoči na vsebino

MEROSLOVNI NADZOR

Učinkovito delovanje meroslovnega nadzora je pogoj, da se zakoni in predpisi na področju meroslovja izvajajo tudi v praksi. Glavna naloga sektorja za meroslovni nadzor je izvajanje nadzora nad merili v uporabi in v prometu, merskimi enotami ter predpakiranimi izdelki skladno z določili Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), kot tudi nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin po določilih Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 4/06). Da celotni meroslovni sistem v državi deluje skladno in učinkovito ter se razvija skladno s strateško usmeritvijo Slovenije po odpiranju na evropske oziroma mednarodne trge, pa je nujno, da ima nadzor jasne in dovolj široko postavljene cilje, ki sledijo izpolnjevanju poslanstva urada kot celote. Temu primerno osebje nadzora izvaja upravno-inšpekcijske ter prekrškovne postopke, sodeluje s področji znotraj urada, inšpekcijskimi službami drugih resorjev ter potrošniškimi organizacijami, se vključuje v delovanje tujih strokovnih organizacij na področju merosvja, sodeluje v mednarodnih projektih, skrbi za prenos znanja in podobno.

 

Vodja sektorja za meroslovni nadzor

Področja izvajanja meroslovnega nadzora:

      Merila

      Količine predpakiranih izdelkov

      Izdelki iz plemenitih kovin
      Merske enote

 

Delovni načrt - strateške usmeritve meroslovnega nadzora za leto 2017

 

Poročilo - strateške usmeritve meroslovnega nadzora za leto 2016

 

Inšpekcijske odločbe

 

Rezultati izvedene ankete o zadovoljstvu strank

16. 11. 2015Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Nova izdaja standarda za neavtomatske tehtnice EN45501:2015

1. aprila 2015 je izšel novi standard za neavtomatske tehtnice EN45501:2015, ki je po objavi obvestila v Uradnem listu Evropske unije dne 11. septembra 2015 postal tudi harmonizirani standard. Novi standard vsebinsko ne prinaša...

23. 10. 2015Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Sporočilo za javnost iz novinarske konference "Strategija meroslovja v RS do leta 2020"

Spoštovani predstavniki medijev in javnosti, pred nami je predlog Strategije meroslovja v RS do leta 2020, za katerega si želimo, da kot meroslovje samo služi uporabnikom in nam vsem kaže vizijo ter smernice nadaljnjega razvoja...

22. 10. 2015Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor, Plemenite kovine, Javne objave, Predlogi pravilnikov

MEROSLOVJE V SLUŽBI UPORABNIKOV "Strategija meroslovja v RS do leta 2020"

MEROSLOVJE V SLUŽBI UPORABNIKOVSTRATEGIJA MEROSLOVJA RS DO LETA 2020Obvestilo o začetku javne obravnave Spoštovani, obveščamo vas, da je s 23. 10. 2015 v javni obravnavi Strategija meroslovja RS do leta 2020, ki nosi...

21. 10. 2015Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Vabilo na novinarsko konferenco, predstavitev Strategije meroslovja v RS do leta 2020

MEROSLOVJE V SLUŽBI UPORABNIKOVSTRATEGIJA MEROSLOVJA RS DO LETA 2020Novinarska konferenca ob začetku javne obravnave Z merjenji se v življenju srečujemo vsak dan na vsakem koraku, pa čeprav se tega niti ne zavedamo. Ne vemo da...

22. 9. 2015Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Predavanja na Dnevu odprtih vrat - EU projekt, moj projekt

Predavanja iz Dneva odprtih vrat EU projekt, moj projekt 18. september 2015, Ljubljana 1. Zakonsko meroslovje, MIRS 2. Inšpekcijski nadzor, MIRS 3. Plemenite kovine, MIRS 4. Masa in prostornina, MIRS 5. Množina snovi,...

18. 9. 2015Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Novinarska konferenca SVRK in MIRS ob začetku dnevov odprtih vrat "EU projekt, moj projekt"

Na novinarski konferenci SVRK in MIRS o dnevih odprtih vrat projektov "EU projekt, moj projekt" in črpanju sredstev evropske kohezijske politike   Ljubljana, 18. september 2015 - V Sloveniji se te dni širši...

16. 9. 2015Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Vabilo na novinarsko konferenco ob začetku Dnevov odprtih vrat "EU projekt, moj projket"

VABILO MEDIJEM15. 9. 2015 Spoštovani predstavniki medijev, vabimo vas na novinarsko konferenco Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urada RS za...