Skoči na vsebino

MEROSLOVNI NADZOR

Učinkovito delovanje meroslovnega nadzora je pogoj, da se zakoni in predpisi na področju meroslovja izvajajo tudi v praksi. Glavna naloga sektorja za meroslovni nadzor je izvajanje nadzora nad merili v uporabi in v prometu, merskimi enotami ter predpakiranimi izdelki skladno z določili Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), kot tudi nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin po določilih Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 4/06). Da celotni meroslovni sistem v državi deluje skladno in učinkovito ter se razvija skladno s strateško usmeritvijo Slovenije po odpiranju na evropske oziroma mednarodne trge, pa je nujno, da ima nadzor jasne in dovolj široko postavljene cilje, ki sledijo izpolnjevanju poslanstva urada kot celote. Temu primerno osebje nadzora izvaja upravno-inšpekcijske ter prekrškovne postopke, sodeluje s področji znotraj urada, inšpekcijskimi službami drugih resorjev ter potrošniškimi organizacijami, se vključuje v delovanje tujih strokovnih organizacij na področju merosvja, sodeluje v mednarodnih projektih, skrbi za prenos znanja in podobno.

 

Vodja sektorja za meroslovni nadzor

Področja izvajanja meroslovnega nadzora:

      Merila

      Količine predpakiranih izdelkov

      Izdelki iz plemenitih kovin
      Merske enote

 

Delovni načrt - strateške usmeritve meroslovnega nadzora za leto 2017

 

Poročilo - strateške usmeritve meroslovnega nadzora za leto 2016

 

Inšpekcijske odločbe

 

Rezultati izvedene ankete o zadovoljstvu strank

8. 4. 2014Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor, Plemenite kovine

2. Dnevi meroalovja v Tehniškem muzeju Slovenije

V Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri so se danes začeli že 2. dnevi meroslovja, ki bodo potekali od 8. – 10. aprila 2014. Dneve meroslovja organizira TMS v sodelovanju s strokovnjaki iz Urada RS za meroslovje, ki je organ v...

18. 3. 2014Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor, Plemenite kovine

2. Dnevi meroslovja v Tehniškem muzeju Slovenije

DNEVI MEROSLOVJA Meroslovje je veda, ki je v vsakdanjem življenju povsod prisotna. Z njo se dnevno srečujejo vsi šolarji, začenši v prvem razredu in vse do mladih raziskovalcev na podiplomskih študijskih programih. Z delavnicami...

23. 1. 2014Sporočilo za javnost, Meroslovni nadzor

Vabilo k izpolnitvi ankete Inšpekcijskega sveta

Inšpektorji Urada RS za meroslovje se  pridružujejo skupni anketi Inšpekcijskega sveta, ki se izvaja v sodelovanju z GZS. Z anketo želijo inšpekcije pridobiti informacije o tem, kako jih vidijo zavezanci nadzora. Vabimo vas,...

9. 1. 2014Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Merjenje višine vozil

Urad RS za meroslovje ni bil vključen v aktivnosti vezane na pripravo pravilnikov in drugih pravnih podlag za izvedbo meritev višine vozil, v oziru na posledico nakupa Vinjet različnih vrednosti. Iz vidika...

20. 5. 2013Sporočilo za javnost, Meroslovni nadzor, Zakonsko meroslovje, Plemenite kovine

20. maj, svetovni dan meroslovja

SPOROČILO ZA JAVNOST20. maj, Svetovni dan meroslovja 20. maja praznujemo svetovni dan meroslovja, v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875. Takrat je bil ustanovljen mednarodni urad za uteži in mere v Parizu, hkrati pa...

9. 5. 2013Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor

Področni srečanji imenovanih oseb - merila pretoka

Urad RS za meroslovje je 8. maja 2013 v svojih prostorih v Celju organiziral srečanji imenovanih oseb s področja meril pretoka. 16 predstavnikom imenovanih oseb in 11 sodelavcem Urada so mag. Matej Grum, ga. Mojca Božiček, g....

6. 5. 2013Napovednik dogodkov, Sporočilo za javnost, Zakonsko meroslovje, Meroslovni nadzor, Plemenite kovine

Vabilo s prijavo in programom na Dan meroslovja 2013, ki bo 22. maja 2013 na Brdu pri Kranju

Spoštovani, ob svetovnem dnevu meroslovja,ko se spominjamo podpisa Metrske konvencije, 20. maja 1875 v Parizu, Vas v imenu sodelavcev Urada RS za meroslovje vabim, da se nam pridružite v sredo, 22. maja 2013, ob 13. uri, v...