Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOLIČINE PREDPAKIRANIH IZDELKOV

Predpakirani izdelki so po Zakonu o meroslovju tisti izdelki, ki so pakirani v poljubno embalažo v odsotnosti kupca, pri čemer količine izdelka brez odpiranja ali poškodbe embalaže ni mogoče spremeniti. Če se za predpakirane izdelke kot embalaža uporabljajo merilne steklenice, morajo imeti take meroslovne lastnosti, da jih je mogoče uporabljati kot merila.

 

Nadzor nad predpakiranimi izdelki se izvaja skladno z določili Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov. Nanaša se na predpakirane izdelke, namenjene prodaji v enotnih nazivnih količinah, izraženih v enotah za maso ali prostornino, v razponu vrednosti od 5 g ali 5 ml do vključno 10 kg ali 10 l. Nadzor nad merilnimi steklenicami je določen v Pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice.

Inšpektorji in meroslovni nadzorniki Urada med nadzornim pregledom predpakiranih izdelkov, ki ga izvaja pri tistem, ki pakira oziroma uvaža predpakirane izdelke, ugotavljajo ali so dejanske količine znotraj predpisanih odstopanj, izdelki pravilno označeni ter ali so v sistemu notranje kontrole uporabljeni ustrezni in primerni merilni instrumenti in kontrolni postopki ustrezno dokumentirani.

Za uvožene predpakirane izdelke veljajo enake zahteve kot za izdelke, ki se pakirajo v Evropski uniji. Uvoznik, ki sam ne kontrolira točnosti pakiranja, mora pridobiti ustrezna pisna zagotovila, s katerimi lahko sam prevzame vso odgovornost.

 

Odgovorni za pakiranje morajo o nameri oz. uporabi znaka EGS "e" obvestiti Urad in nato izpolniti vprašalnik.

 

Kontaktna oseba:

Mojca Požar

telefon: 01 244 27 38

e-pošta: mojca.pozar(at)gov.si 

 

Vodnik za izvajanje Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov

Znak EGS-vprašalnik

Znak EGS - izpolnjevanje vprašalnika  

Seminar Meroslovne zahteve za PPI