Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MERILA

Nadzor nad merili v uporabi in v prometu izvajajo pooblaščene uradne osebe Urada - inšpektorji in meroslovni nadzorniki, ki so umeščene v Sektorju za meroslovni nadzor.

Osnovna naloga meroslovnega nadzora je preprečitev dajanja na trg in uporabo meril, ki ne izpolnjujejo zahtev podanih v predpisih. Nadzor nad merili se izvaja v skladu z Zakonom o meroslovju na približno 20 vrst različnih zakonskih meril, ki se uporabljajo za merjenja na področjih prometa blaga in storitev, varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi, ter so opredeljena z meroslovnimi predpisi. Pri nadzoru nad merili se predvsem preverja, ali so bili na merilu izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti ter ali imajo merila veljavno overitev, lahko pa se s kontrolnim preskusom na mestu uporabe merila ali v pooblaščenem laboratoriju preveri, če merilo še izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.

Največ kršitev, ki se jih pri nadzoru ugotovi, se nanaša na uporabo meril s pretečenim rokom overitve ali uporabo meril, ki ne izpolnjujejo več skladnosti s predpisi.

 

Kontaktna oseba:

Dušanka Škrbić

telefon: 01 244 27 27

e-naslov: dusanka.skrbic@gov.si

 Evropski projekt nadzora na neavtomaskimi tehtnicami (NAWI), ki so povezane z blagajniškim sistemom POS

 

NovicaNovica

 

Novica