MERSKE ENOTE

Zloženka merske enote

 

V Republiki Sloveniji se lahko uporabljajo merske enote SI sistema kot jih določa  Odredba o merskih enotah (Uradni list RS št. 26/01 in 109/09). Nedovoljene enote (npr. "kalorija«, »palec«, »inch«, »cola«, »milja«, »čevelj«, »sod«, »unča«, »konjska moč«) se lahko uporabljajo le kot dopolnilna enota ob dovoljeni merski enoti.

 

Inšpektorji urada izvajajo nadzor nad pravilno uporabo merskih enot v  javnih medijih kot so RTV, časopisi, revije, spletne strani, prodajni katalogi ipd. in v trgovinah. Aktivnosti inšpektorjev so prvenstveno usmerjene v preventivno delovanje oziroma osveščanje o pravilni uporabi merskih enot, zoper zavezance, ki opozoril ne upoštevajo, pa izrekajo strožje ukrepe.

 

Kontaktna oseba:
Dušanka Škrbič
telefon: 01 244 27 27
faks: 01 244 27 14
e-naslov: dusanka.skrbic(at)gov.si