Skoči na vsebino

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTEM

Nacionalni meroslovni sistem (NMS) zagotavlja sledljiva in globalno primerljiva merjenja, razvoj novih merilnih metod, reguliran sistem nadzora na področjih javnega interesa v podporo tehnološkemu razvoju in trajnostnemu razvoju družbe. Za zagotavljanje navedenih aktivnosti potrebuje ustrezno infrastrukturo, znanje, izkušnje ter pravni okvir na področju meroslovja.

 

Nacionalni meroslovni sistem je vzpostavljen v skladu z Zakonom o meroslovju:

  • sistem razvojno-raziskovalnega dela na področju merilne sledljivosti, v katerem urad ter nosilci nacionalnih etalonov zagotavljajo ustrezne kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC)

  • sistem ugotavljanja skladnosti, v katerem urad in imenovane pravne osebe izvajajo ugotavljanje in potrjevanje skladnosti meril.

Medsebojna razmerja med Uradom RS za meroslovje in partnerji so urejena s pogodbami.

NMS je vpet v mednarodni meroslovni sistem. Urad RS za meroslovje zastopa Slovenijo v meddržavnih sporazumih kot:

  • Metrska konvencija (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM)

  • Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Urad RS za meroslovje je kot predstavnik  RS član naslednjih ključnih mednarodnih organizacij in združenj:

  • Generalne konference za uteži in mere (General Conference on Weights and Measures – CGPM),

  • Svetovne organizacije za zakonsko meroslovje (International Organisation of Legal Metrology – OIML),

  • Združenja evropskih nacionalnih meroslovnih inštitutov (European Association of National Metrology Institutes – EURAMET),

  • Evropskega združenja za zakonsko meroslovje (European Cooperation in Legal Metrology - WELMEC),

  • Mednarodnega združenja uradov za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin (International Association of Assay Officess - IAAO)

Na nacionalnem nivoju Urad RS za meroslovje s partnerji NMS sodeluje s pristojnimi organi in službami, ki so povezani z merjenji veličin in njihovo kakovostjo, še zlasti z nacionalno akreditacijsko službo.

 

Sistem nacionalnih etalonov

Imenovane osebe

Akreditirane kalibracijske zmogljivosti v Republiki Sloveniji

Mednarodno sodelovanje

Slovar pogostejših izrazov

Sporočila

20. 3. 2008

Uspešno opravljena re-certifikacijska presoja Sistem vodenja kakovosti MIRS po zahtevah ISO 9001:2000

V februarju 2008 je na MIRS potekala tridnevna re-certifikacijska presoja ki je bila uspešno zaključena s ponovnim podaljšanjem veljavnosti certifikata ISO 9001:2000. Presojo je izvedla mednarodno priznana neodvisna institucija...

26. 2. 2008

Predstavitev sistema kakovosti meroslovnega sistema Republike Slovenije na EURAMET TCQ, 21. in 22. februarja 2008 v Sofiji v Bolgariji

Na zasedanju EURAMET tehničnega odbora za kakovost (TC-Quality), ki je potekal 21. in  22. februarja 2008 v Sofiji v Bolgariji,je dr. Nineta Majcen, direktorica Urada RS za meroslovje, predstavila sistem kakovosti...

15. 2. 2008

Uvodni sestanek evropskega meroslovnega raziskovalnega programa (EMRP), 12. februarja 2008 na Bledu

12. februarja je na Bledu v okviru iMERA (implementacija meroslovja v evropskem raziskovalnem prostoru) projekta potekal uvodni sestanek EMRP. Dogodek sta otvorili ga. Mojca Kucler Dolinar, ministrica za visoko šolstvo, znanost...

22. 1. 2008

Predavanja predstavnikov MIRS o organizaciji medlaboratorijskih primerjav v okviru projekta PT- CARDS, 21. in 22. januarja 2007 v Ljubljani

V dneh od 21. do 25. januarja 2008 je bila v okviru evropskega projekta PT-CARDS na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani organizirana delavnica za izvedbo in organizacijo medlaboratorijskih primerjav (PT) na področju...

11. 1. 2008

1. seja Strokovnega meroslovnega sveta

Člane SMS je pozdravila gospa ministrica Mojca Kucler Dolinar in poudarila, da ima SMS izredno pomembno vlogo pri določanju prioritetnih nalog vezanih na razvojno raziskovalne naloge na področju meroslovja Republike Slovenije....

1. 1. 2008

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode

Dne 23. 11. 2007 je v Uradnem listu RS št. 107/07 izšel Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode. Pravilnik bo začel veljati 1. 1. 2008. Pravilnik prinaša posodobitve meroslovnih zahtev za sode, cisterne, rezervoarjev...

29. 12. 2007

Začele so veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o  višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 122/07), ki je začela veljati 29. 12. 2007, prinaša naslednje spremembe: - spreminja se način zaračunavanja letnega...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran