Skoči na vsebino

MEDNARODNI SISTEM ENOT SI

Mednarodni sistem enot (Système International d'Unitès, mednarodna okrajšava SI) je definiran v SI Brošuri, izdani s strani Mednarodnega urada za uteži in mere BIPM.

 

SI sestavlja nabor osnovnih enot, predpon in izpeljanih enot. Dovoljene so tudi posebne enote izven SI.

 • SI osnovne enote predstavljajo izbor sedmih dobro definiranih enot, ki po dogovoru veljajo za dimenzijsko neodvisne:
  • meter,
  • kilogram,
  • sekunda,
  • amper,
  • kelvin,
  • mol in
  • kandela.

   

 • Izpeljane enote se tvorijo s kombiniranjem osnovnih enot glede na algebraične odnose, ki povezujejo ustrezne veličine.Imena in simboli nekaterih izpeljanih enot se lahko nadomestijo s posebnimi imeni in simboli, ki se lahko uporabijo za oblikovanje izrazov in simbolov drugih izpeljanih enot.

SI ni statičen, ampak se razvija v skladu z zahtevami po merjenjih, ki so vse bolj zahtevne. Zadnja redefinicija enot kilogram, amper, mol in kelvin je bila sprejeta 16. novembra 2018 in postala veljavna 20. maja 2019.

 

V Sloveniji uporabo mednarodnega sistema enot SI določa Odredba o merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01 in 109/09) v skladu z Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L št. 39 z dne 15. 2. 1980, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote (UL L št. 114 z dne 7. 5. 2009, str. 10).