Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI SISTEM ENOT SI

Mednarodni sistem enot (Système International d'Unitès, mednarodna okrajšava SI) je definiran v SI Brošuri, izdani s strani Mednarodnega urada za uteži in mere BIPM.

 

SI sestavlja nabor osnovnih enot, predpon in izpeljanih enot. Dovoljene so tudi posebne enote izven SI.

 • SI osnovne enote predstavljajo izbor sedmih dobro definiranih enot, ki po dogovoru veljajo za dimenzijsko neodvisne:
  • meter,
  • kilogram,
  • sekunda,
  • amper,
  • kelvin,
  • mol in
  • kandela.

   

 • Izpeljane enote se tvorijo s kombiniranjem osnovnih enot glede na algebraične odnose, ki povezujejo ustrezne veličine.Imena in simboli nekaterih izpeljanih enot se lahko nadomestijo s posebnimi imeni in simboli, ki se lahko uporabijo za oblikovanje izrazov in simbolov drugih izpeljanih enot.

SI ni statičen, ampak se razvija v skladu z zahtevami po merjenjih, ki so vse bolj zahtevne. Zadnja redefinicija enot kilogram, amper, mol in kelvin je bila sprejeta 16. novembra 2018 in postala veljavna 20. maja 2019.

 

V Sloveniji uporabo mednarodnega sistema enot SI določa Odredba o merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01 in 109/09) v skladu z Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L št. 39 z dne 15. 2. 1980, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote (UL L št. 114 z dne 7. 5. 2009, str. 10).