Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SISTEM NACIONALNIH ETALONOV

Nacionalni meroslovni sistem je primarnega pomena za vsako državo in pogojuje uspešen razvoj gospodarstva, novih tehnologij, znanosti in razvoja družbe v celoti. Temeljne naloge na tem področju so vzdrževanje merilne sledljivosti nacionalnih etalonov za posamezne veličine mednarodnega sistema merskih enot (SI) na mednarodno raven ter prenos merilne sledljivosti do uporabnikov za potrebe merjenj posameznih sektorjev (znanost, okolje, zdravstvo, prehrana, kmetijstvo, promet, telekomunikacije, industrija in storitve, trgovina, davčna dejavnost, pravosodni organi, policija). Osnovna rezultata tega dela sta predvsem zagotavljanje sledljivih meritev v Republiki Sloveniji ter prenos znanja oziroma strokovna pomoč pri realizaciji najzahtevnejših merjenj za široko področje uporabnikov.

 

Zaradi velikega pomena za države je nacionalni meroslovni sistem (NMS) povsod po svetu poverjen državnemu organu. V Sloveniji je za NMS pristojen Urad RS za meroslovje (Urad) kot nacionalni meroslovni institut (NMI), ki v Republiki Sloveniji zagotavlja sledljivost meritev za izbrane enote mednarodnega merskega sistema enot SI. Za določene SI enote Urad prizna nacionalne etalone, ki so zaupani drugim pravnim osebam. Vzpostavitev distribuiranega sistema nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji določa Zakon o meroslovju (Ur. l. RS št. 26/2005).

 

Urad zagotavlja sledljivost za

 

PODROČJE

masa

množina snovi/plemenite kovine

volumen

Druge posebne enote / merjenja

 

Poleg Urada RS za meroslovje, ki kot nacionalna meroslovna institucija izvede, hrani in vzdržuje nacionalne etalone, lahko le-te, na osnovi priznanja etalona za nacionalni etalon s strani Urada, vzdržujejo tudi druge pravne osebe. Pravilnik o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS št. 51/2007, 63/2008, 59/2014 in 73/2017) določa izhodišča za vzpostavitev distribuiranega sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE), pogoje za priznanje pravne osebe za NNE, naloge NNE, spremljanje, izpolnjevanja pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti  NNE, ter način in obseg letnega sofinanciranja NNE.  

Distribuiran sistem nacionalnih etalonov je vzpostavljen za naslednja področja:

 

PODROČJEPRIZNANA INSTITUCIJA

čas in frekvenca

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Meroslovje

dolžina

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve

električne veličine

Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Meroslovje

ionizirajoče sevanje

Inštitut Jožef Stefan, Fizika nizkih in srednjih energij F2

množina snovi/organske spojine  zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni/v bioloških materialih in hrani

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Laboratorij inštituta za oljkarstvo

množina snovi/bioanalize nukleinskh kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov/v bioloških in drugih materialih

Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine mangan, žarilna izguba, netopne in glavne komponente/v mineralnih vezivih in maltah

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za cemente, malte in keramiko

množina snovi/kemijski elementi v sledovih/v organskih in anorganskih materialih

Inštitut Jožef Stefan, Znanost o okolju O2

množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine, sumarni parametri, pH, strupenost/v vodi

Kemijski inštitut, Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo

termodinamična temperatura

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost

tlak

Inštitut za kovinske materiale, Laboratorij za metrologijo tlaka

vlažnost

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost

 

Odločbe o priznanju NNE

 

Pogodbe in sofinanciranje NNE

 

Poročila o delu NNE