Skoči na vsebino

NACIONALNI ETALON ZA ČAS IN FREKVENCO

Dejavnosti SIQ na področju nacionalnega etalona za čas in frekvenco

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) deluje kot neodvisna, nepristranska in neprofitna organizacija na področju meroslovja (nosilec nacionalnega etalona za električni tok ter čas in frekvenco in kalibracijski laboratorij) ter na področju preskušanja in certificiranja električnih in elektronskih naprav ter ocenjevanja in certificiranja sistemov vodenja.

Začetek dejavnosti inštituta sega v leto 1960, ko je bil ustanovljen specializiran industrijski inštitut Zavod za avtomatizacijo, v katerega so se vključile razvojne enote Iskrinih tovarn, ki je tako postal skupna raziskovalno-razvojna organizacija za celotno Iskro. V zavodu so se začela sistematično razvijati preskušanja kakovosti, merilne tehnike in vzdrževanja meril v posebnem Sektorju za meritve in kakovost kot centralnem preskusnem in meroslovnem laboratoriju Iskre. Pozneje se je ta sektor preoblikoval v samostojno organizacijo Institut za kakovost in metrologijo (IKM), ki je leta 1992 postal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ), urejen po zgledu tovrstnih institucij v Evropi in svetu ter po zahtevah zadevnih standardov

Zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona za čas in frekvenco na mednarodno raven

SIQ zagotavlja sledljivost etalona, ki je podlaga za realizacijo nacionalnega etalona za čas in frekvenco, z meritvami časovnih signalov iz sistema GPS(*) s ustreznim sprejemnikom in števcem časovnih intervalov. Odmike referenčnih oscilatorjev v satelitih sistema GPS stalno korigira ameriški vojaški observatorij (USNO), ki njihove dejanske vrednosti poleg ameriškega nacionalnega meroslovnega inštituta (NIST) in mednarodnega urada za uteži in mere (BIPM) tudi objavlja na spletnih straneh. Rezultate meritev SIQ nadzira tudi italijanski nacionalni meroslovni inštitut IEN. S tem je zagotovljena sledljivost na mednarodno raven.

Prenos (diseminacija) vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji

S signalom nacionalnega etalona za čas in frekvenco SIQ kalibrira svoje etalone in etalone drugih uporabnikov.

Znanstveno-raziskovalno delo na področju veličine čas in frekvenca

Na področju veličine čas in frekvenca so projekti usmerjeni v distribucijo frekvence prek optičnih vlaken, v izboljševanje merilne negotovosti enote časa in v neposredno izvajanje primerjav prek sistema GPS. Na tem področju ima SIQ tudi izjemno pomembno vlogo v okviru projektov mednarodne organizacije EUROMET.

Etalonska oprema

Nacionalni etalon za čas in frekvenco je izveden kot komercialni cezijev oscilator, čigar frekvenca je razdeljena tako, da ima izhodni signal obliko impulzov s periodo 1 sekunde. Perioda izhodnih impulzov predstavlja realizacijo enote časovnega intervala (sekunda), frekvenca oscilatorja (5 MHz ali 10 MHz) pa realizacijo frekvence.

Impulzi periode 1 sekunde se nenehno primerjajo z impulzi periode ene sekunde iz satelitskega sprejemnika signalov sistema za globalno pozicioniranje (GPS). Meritve se izvajajo ob vsaki polni uri tako, da se vzame po 1000 vzorcev in se določi srednja vrednost časovnega intervala med signalom iz sprejemnika GPS in etalona enote za čas in frekvenco. Merilni rezultati se vsake tri mesece ovrednotijo tudi v tujem nacionalnem laboratoriju (IEN, Italija). Tako je vrednost enote časa (časovnega intervala) in frekvence vedno določena in zagotovljena sledljivost na mednarodno raven.