Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNI ETALON ZA DOLŽINO

Dejavnosti Laboratorija za tehnološke meritve na področju nacionalnega etalona za dolžino

Laboratorij za tehnološke meritve deluje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v okviru Inštituta za proizvodno strojništvo od leta 1968. Laboratorij od vsega začetka opravlja raziskovalno, razvojno in pedagoško delo ter storitve na področju proizvodnih meritev (meritve geometrije obdelovancev v proizvodnji) in zagotavljanja kakovosti.

Laboratorij že tradicionalno goji tesne stike s slovenskimi podjetji (predvsem kovinsko-predelovalna in druga industrija), ki jim pomaga reševati zahtevne praktične probleme na področju dimenzionalnih merjenj. Laboratorij vodi razvojne in raziskovalne projekte ter svetovanje in šolanje kadrov v industriji. Infrastruktura laboratorija omogoča poleg izvedbe in hranjenja nacionalnega etalona tudi umerjanje dolžinskih etalonov in merilnih sredstev ter overjanje zakonskih meril.

V laboratoriju je bilo do sedaj izvedenih preko 70 zahtevnih razvojno-raziskovalnih nalog v okviru nacionalnega in mednarodnih znanstveno-raziskovalnih programov. Bibliografija sodelavcev laboratorija obsega preko 300 različnih objav.

 

Zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona za dolžino na mednarodno raven

Laboratorij za tehnološke meritve trenutno zagotavlja sledljivost nacionalnega etalona za dolžino v primarnem laboratoriju Nederlands Meetinstituut na Nizozemskem (laserski interferometer), v primarnem laboratoriju Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) v Nemčiji (dolgi etaloni do 1000 mm) in v nacionalnem laboratoriju BNM-LNE v Franciji (kratki etaloni do 100 mm). Zaradi zmanjšanja merilne negotovosti pa laboratorij sodeluje tudi v mednarodnih melaboratorijskih primerjavah.

 

Prenos (diseminacija) vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji

Prenos vrednosti z nacionalnimi etaloni poteka skladno z akreditiranimi postopki za primerjalno umerjanje, in sicer na laboratorijske delovne etalone, ki se potem uporabljajo pri kalibracijah etalonov naročnikov. Primerjalno merjenje se izvaja s primerjalnim merilnim instrumentom (komparatorjem). Dolžina kalibriranega etalona (planparalelno končno merilo oz. kladica) se primerja z dolžino referenčnega etalona, ki je sledljiv na primarni etalon dolžine (mednarodna raven). Primerjalna merilna instrumenta (komparator do 100 mm in komparator do 1.000 mm) delujeta na principu diferencialnega merjenja odstopkov z dvema induktivnima tipaloma z ločljivostjo 0,01 µm.

 

Znanstveno-raziskovalno delo na področju veličine dolžina

Laboratorij deluje razvojno in raziskovalno tako na področju izboljšanja merilne negotovosti prenosnih etalonov kot na področju širjenja obsega veličine. V okviru nalog, povezanih z nacionalnim etalonom za dolžino, si prizadeva predvsem izboljšati meroslovne postopke, tako da bo mogoče zmanjšati merilno negotovost pri enakem setu merilnih kladic. Svoje rezultate potrjuje tudi v medlaboratorijskih primerjavah. Metode merjenja pa laboratorij izboljšuje tudi pri kalibriranju dolgih meril in tako širi pokritost potreb slovenskega trga.

 

Etalonska oprema

Etalon sestavljajo:

  • set 122 kosov planparalelnih končnih meril dolžin od 0,5 do 100 mm kakovostnega razreda 00. Merila so jeklena z linearno temperaturno razteznostjo α = 11,5 x 10-6 K-1,
  • set 8 kosov planparalelnih končnih meril dolžin od 125 do 500 mm kakovostnega razreda K. Merila so jeklena z linearno temperaturno razteznostjo α = 11,5 x 10-6 K-1,
  • planparalelna končna merila dolžin 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm in 1000 mm kakovostnega razreda K. Merila so jeklena z linearno temperaturno razteznostjo α = 11,5 x 10-6 K-1.

K dodatni opremi sodi komparator za prenos mer do 100 mm, komparator za prenos mer do 1000 mm, planparalelni stekleni valj za kontrolo ravnosti merilnih površin na etalonih in set posebnih etalonov (11 kosov) ter dodatni etalon 500 mm za kalibracijo komparatorja. Posebni set etalonov in dodatni etalon 500 mm sta