Skoči na vsebino

IONIZIRAJOČE SEVANJE

 

Institut Jožef Stefan
Laboratorij za dozimetrične standarde (NDS)

Jamova 39
1000 Ljubljana
http://www.ijs.si/ijsw/F2

kontaktna oseba: mag. Denis Glavič Cindro (Denis.Cindro(at)ijs.si)

 

Akreditacija LP-022, LK-017

 

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) v podatkovni bazi BIPM

 

Več informacij