Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNI ETALON ZA MASO

Prednostni dejavnosti laboratorija, ki deluje v okviru Sektorja za fizikalna merjenja na Uradu RS za meroslovje, sta zagotavljanje merilne sledljivosti na področju fizikalne veličine masa na mednarodno raven in prenos vrednosti na etalone mase nižje hierarhične ravni v Sloveniji. Za mednarodno priznanje laboratorija kot nosilca nacionalnega etalona mase v Sloveniji je ključni poudarek na izvajanju medlaboratorijskih primerjav v okviru organizacije EURAMET ter z drugimi nacionalnimi institucijami. Znanstveno-raziskovalno delo na področju fizikalne veličine masa omogoča laboratoriju ustrezno izpolnjevanje nacionalnih potreb ter vzdrževanje ustrezne strokovnosti.

Laboratorij v določenem obsegu opravlja tudi druge akreditirane storitve (kalibracije tehtnic ter najzahtevnejše naloge v okviru zakonskega meroslovja).

 

Shema sledljivosti nacionalnega etalona za maso

 

 

Zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona za maso na mednarodno raven

Laboratorij zagotavlja sledljivost nacionalnemu etalonu za maso do mednarodnega prototipa kilograma preko kalibracije treh kilogramskih uteži iz nerjavečega jekla v BIPM v Parizu. Merilna negotovost kalibracije je 0,020 mg. 

 

Prenos (diseminacija) vrednosti nacionalnega etalona na nižje hierarhične ravni v Sloveniji

Prenos vrednosti poteka skladno z akreditiranimi postopki na lastne delovne etalone, ki se uporabljajo pri kalibracijah etalonov slovenskih uporabnikov. Laboratorij lahko z diseminacijskimi postopki poskrbi za sledljivost vseh etalonov v Republiki Sloveniji. Merilni princip temelji na primerjalnem merjenju uteži, kar se izvaja na eni od petih komparatorskih tehtnic. Na komparatorju se masa kalibriranega etalona - uteži primerja z maso referenčnega etalona - uteži. Komparatorske tehtnice delujejo na principu vgrajenih protiuteži in z elektromagnetnim kompenzacijskim sistemom. Razlike med silami, ki jih povzročajo različne mase, so merjene kot razlika v električnem toku, ki je sorazmeren sili teže uteži. V skladu s postopki se za kalibrirani etalon ovrednotita masa in merilna negotovost.

 

Znanstveno-raziskovalno delo na področju veličine mase

Poleg vzdrževanja etalona, vzdrževanja sledljivosti in diseminacije mase 1 kg se laboratorij ukvarja tudi metodami za nadzor kakovosti merilnega procesa, preučevanjem magnetnih lastnosti uteži in s projektom avtomatizacije meritev. Obvladovanje postopka diseminacije mase 1 kg omogoča kalibracijo uteži točnostnega razreda E1. Z mednarodnega vidika je ta dejavnost pomembna tudi zato, ker lahko z etalonom 1 kg sodelujemo v mednarodnih primerjavah na najvišjem nivoju.

 

Etalonska oprema

Nacionalni etalon za maso predstavljajo tri kilogramske uteži iz nerjavečega jekla. Merilna negotovost, s katero so te uteži kalibrane, znaša 0,020 mg. Oblika, gostota, hrapavost in magnetičnost so v mejah, ki jih za uteži točnostnega razreda E1 predpisuje mednarodno priporočilo OIML 111. Etaloni so sledljivi na primarni etalon mase iz zlitine platine in iridija na mednarodni ravni.

 

Nacionalni etalon za maso

 

Kalibriranje uteži