Skoči na vsebino

MNOŽINA SNOVI / ANORGANSKE NEKOVINE IN NJIHOVE SPOJINE, SUMARNI PARAMETRI, PH, STRUPENOST / V VODI

 

KEMIJSKI INŠTITUT Ljubljana

Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo vod

Hajdrihovaulica 19 Ljubljana

http://www.ki.si/index.php?id=183

kontaktna oseba: dr. Magda Cotman (magda.cotman(at)ki.si)

 

Akreditacija LP-012

 

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) v podatkovni bazi BIPM

 

Več informacij