Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PLEMENITE KOVINE

Urad RS za meroslovje deluje skladno z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/18) tudi kot nacionalna institucija, ki je odgovorna za sistemsko urejanje področja plemenitih kovin. V svoji sestavi ima ustrezen referenčni laboratorij, ki izvaja kvantitativno kemijsko analizo zlitin plemenitih kovin in deluje kot nosilec nacionalnega etalona za množino snovi. Laboratorij deluje v okviru sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjena.

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizira Mednarodno združenje pooblaščenih uradov za preskušanje plemenitih kovin (IAAO). S 5.3.2009 je Republika Slovenija  postala polnopravna članica Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, Urad RS za meroslovje pa je polnopravni član IAAO od leta 1997.

Urad RS za meroslovje izvaja nadzor, v določenem obsegu pa tudi preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin. Poleg Urada RS za meroslovje lahko analize in potrjevanje skladnosti izvajajo tudi druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Ti pogoji so predpisani v Pravilniku o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi (Uradni list RS, št. 27/01 in št. 26/06).

Proizvajalci in uvozniki imajo možnost, da ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Uradni list RS, št. 113/00) sami deklarirajo skladnost izdelkov, pri čemer jih nadzira Urad RS za meroslovje. Odgovornost za skladnost izdelkov s predpisi je v tem primeru v celoti prenesena na proizvajalce oziroma dobavitelje.

 

Splošno

Postopek preskusa in označitve

Predpisi

Obrazci

 

 

Pomembne informacije

Oznake na izdelkih iz plemenitih kovin

Samodeklaranti 

Slike žigov registriranih dobaviteljev v Sloveniji

V Republiki Sloveniji priznavamo enakovredne žige iz dugih držav EU/EGP.

Slike državnih žigov v državah EU, slike novih državnih madžarskih žigovslike državnih žigov Hrvaške in slika opcijskega italijanskega državnega žiga.

Besedilo Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

Kovnice, ki so uvrščene na "Good Delivery List of Acceptable Rafiners" objavljen pri združenju LBMA (The London Bullion Market Association

Rezultati izvedene ankete o zadovoljstvu strank (grafični prikaz rezultatov)