Skoči na vsebino

POSLOVNA ODLIČNOST

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.

 

Fotokolaž ob 20. obletnici PRSPO postopka

 

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnost, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Verjamemo, da se bodo preko tega v prihodnje kreirale številne odlične zgodbe, pri katerih bo pomembna inovativnost, tvorno sodelovanje, ter vseživljenjsko učenje. Prihodnost je v povezovanju, širjenju dobrih praks, trajnostnih modelih, inovativnosti in kreativnosti, ter v krepitvi odličnosti v vseh nas.


Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.


o predstavitev strategije poslovne odličnosti 2018-2030
o predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO
o predstavitev modela odličnosti EFQM in kazalnika Globalni indeks odličnosti
o izobraževanje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM
o promocija
o zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji
o literatura (objave in članki)

 

JAVNI RAZPIS za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018 -

objavljen v UL 5/18, 26. 1. 2018 (str. 165)

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

 

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
   • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
   • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
   • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
   • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

 

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

 

Terminski načrt PRSPO 2018

Razpisna dokumentacija:
Priročnik z informacijami o prijavi in merilih za ocenjevanje
Mapa meril z dejavniki in rezultati (doc, pdf)
Prijavnica – javni razpis PRSPO 2018 (doc, pdf)

Obrazec – potrdilo o oddaji vloge

 

Rok za prijavo je 29. maj 2018.

 

Dodatne informacije: dr. Gordana Žurga, 03/428 07 63, gordana.zurga(at)gov.siprspo.mirs(at)gov.si.

 

Delavnica za potencialne prijavitelje na javni razpis PRSPO 2018 in koristi uporabe modela EFQM v praksi, je bila dne 23.3.2018 uspešno izvedena. Kratko informacijo po izvedeni delavnici pa si lahko preberete tu.

 

Ob robu 37. mednarodne konference Fakultete za organizacije vede (FOV) - Organizacija in negotovost v digitalni dobi, ki je marca potekala v Portorožu, je nastal tudi krajši videoposnetek na temo poslovne odličnosti. Posnetek je namenjen vsem, ki želite dodatne informacije glede samega področja, ter iščete odgovor ali organizacije smatrajo model odličnosti EFQM kot uporabno orodje. Za vse interesente, ki želite o področju izvedeti še več, pa je Zbornica za elektronske in elektroindustrije omogočila celoten posnetek okrogle mize z naslovom Ekosistem poslovne odličnosti – podpora države, dosežki in izzivi. V primeru vprašanj, pa ste vabljeni, da nas kontaktirate na prspo.mirs@gov.si.

 

 

ENODNEVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE PRSPO - KALIBRACIJE za leto 2018

 

Enodnevno usposabljanje - kalibracije za ocenjevalce PRSPO za leto 2018 bo potekalo v prostorih Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, in sicer v terminih:
– 24. 5. 2018 (četrtek) in
– 28. 5. 2018 (ponedeljek).

 

Usposabljanje je obvezno za vse, ki želite sodelovati v ocenjevalni komisiji PRSPO 2018, udeležba pa je brezplačna.

 

Pogoji za udeležbo:
– Opravljen 3-dnevni EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce (po programu do konca leta 2017), ali
– Opravljen EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce ter nadgraditveno usposabljanje »Novosti modela odličnosti EFQM 2013 in kalibracije ocenjevalcev« v letu 2013.

 

Ocenjevalcem, ki ste sodelovali v pri ocenjevanju v okviru »EFQM Global Excellence Award«, se kalibracij ni potrebno udeležiti. Vse, ki želijo ocenjevati v postopku PRSPO 2018 in izpolnjujejo vse trenutno veljavne pogoje EFQM za ocenjevanje v okviru EFQM nagrade za odličnost »EFQM Global Excellence Award«, vabimo, da se nam javijo na spodnje kontakte, da se dogovorimo glede vpisa v bazo aktivnih ocenjevalcev.

 

Prijava na kalibracije je možna preko prijavnice na povezavi, do 10. 5. 2018.

 

Vse prijave bomo pregledali in vam prek e-pošte poslali potrditev. Število mest za posamezen termin je omejeno. O zasedenosti posameznega termina vas bomo obvestili.

Program usposabljanja bo objavljen naknadno.

 

Kontakt / dodatne informacije: dr. Gordana Žurga, 03 428 07 63, gordana.zurga(at)gov.si, prspo.mirs(at)gov.si