Skoči na vsebino

POSLOVNA ODLIČNOST

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.

 

Fotokolaž ob 20. obletnici PRSPO postopka

 

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnost, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Verjamemo, da se bodo preko tega v prihodnje kreirale številne odlične zgodbe, pri katerih bo pomembna inovativnost, tvorno sodelovanje, ter vseživljenjsko učenje. Prihodnost je v povezovanju, širjenju dobrih praks, trajnostnih modelih, inovativnosti in kreativnosti, ter v krepitvi odličnosti v vseh nas.


Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.


o predstavitev strategije poslovne odličnosti 2018-2030
o predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO
o predstavitev modela odličnosti EFQM in kazalnika Globalni indeks odličnosti
o izobraževanje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM
o promocija
o zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji
o literatura (objave in članki)

 

ZAPRTO - JAVNI RAZPIS za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018 -

 

objavljen v UL 5/18, 26. 1. 2018 (str. 165)

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

 

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
   • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
   • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
   • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
   • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

 

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

 

Terminski načrt PRSPO 2018

Razpisna dokumentacija:
Priročnik z informacijami o prijavi in merilih za ocenjevanje
Mapa meril z dejavniki in rezultati (doc, pdf)
Prijavnica – javni razpis PRSPO 2018 (doc, pdf)

Obrazec – potrdilo o oddaji vloge

 

Prijave so za leto 2018 že zaprte. Naslednji razpis je načrtovan v letu 2019. Dodatne informacije: dr. Gordana Žurga, 03/428 07 63, gordana.zurga(at)gov.siprspo.mirs(at)gov.si.