Skoči na vsebino

POSLOVNA ODLIČNOST

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.

 

Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnost, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Verjamemo, da se bodo preko tega v prihodnje kreirale številne odlične zgodbe, pri katerih bo pomembna inovativnost, tvorno sodelovanje, ter vseživljenjsko učenje. Prihodnost je v povezovanju, širjenju dobrih praks, trajnostnih modelih, inovativnosti in kreativnosti, ter v krepitvi odličnosti v vseh nas.


Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.


o predstavitev strategije poslovne odličnosti 2018-2030
o predstavitev postopka podelitve državne nagrade za poslovno odličnost - PRSPO
o predstavitev modela odličnosti EFQM in kazalnika Globalni indeks odličnosti
o izobraževanje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM
o promocija
o zgodovina poslovne odličnosti v Sloveniji
o literatura (objave in članki)

 

Javni razpis za podelitev državne nagrade za poslovno odličnost (PRSPO)

Javni razpis je bil objavljen 10.2.107 v Uradnem listu RS št. 6/2017.
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

Razpis je že zaprt, postopek ocenjevanja vlog pa je v teku in se bo zaključil v pričetku leta 2018. Razpisna dokumentacija in drugi pripadajoči dokumenti so organizacijam na voljo na tej povezavi.

 

Strategija poslovne odličnosti 2018-2030 - odziv Urada RS za meroslovje na prejete pripombe v postopku javne obravnave. Več o sami strategiji in zadnji verziji analize, ter strategije, pa na naši podstrani.