Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE ZA OCENJEVALCE IN ORGANIZACIJE PO MODELU ODLIČNOSTI EFQM

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Za več informacij pa vas vabimo, da nas pokličete na tel. št. 01/2442 - 715 ali 03/4280 - 763  ali nam pošljete vaše povpraševanje na e-naslov: prspo.mirs(at)gov.si in z veseljem vam bomo pomagali ter stopili v kontakt z vami.

 

PREDSTAVITVE ZA ORGANIZACIJE

Urad RS za meroslovje, organizacijam nudi brezplačne predstavitve glede modela odličnosti EFQM ter glede poteka postopka podeljevanja državne nagrade za poslovno odličnosti (op. postopek PRSPO). Za več informacij poglejte našo stran Promocija ali nas kontaktirajte in poiskali bomo pravo predstavitev za vas.

 

ENODNEVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE

Enodnevno usposabljanje za ocenjevalce PRSPO ali «kalibracije« so obvezne za vse, ki želite sodelovati v ocenjevalni komisiji PRSPO. Udeležba je brezplačna.

 

Pogoja za udeležbo:
• opravljen "EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce" po modelu odličnosti EFQM 2013 ali
• opravljen "EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce" ter nadgradnjo tega usposabljanja "Novosti modela odličnosti EFQM 2013 in kalibracije ocenjevalcev" iz leta 2013.

 

Evropskim/globalnim ocenjevalcem, ki želite ocenjevati v postopku PRSPO, se usposabljanja ni potrebno udeležiti, če izpolnjujete vse trenutno veljavne pogoje EFQM za ocenjevanje v okviru EFQM nagrade za odličnost "EFQM Global Excellence Award".

Prijava – trenutno ni aktualnih terminov, predvidoma bo naslednji termin maja 2018

 

EFQM LICENČNI TEČAJ ZA OCENJEVALCE

EFQM licenčne tečaje za ocenjevalce po modelu odličnosti (EFQM 2013) izvaja Urad RS za meroslovje, preko certificiranih podeljevalcev znanj. Pri tem sodeluje z (op. s klikom na sliko jo lahko povečate):

 

• Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ)
• Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost (SZKO)

 

Več informacij o aktualnih terminih licenčnih tečajev po modelu odličnosti EFQM najdete na njihovih spletnih straneh.
• Kratka predstavitev tečajev, ki jih nudi EFQM, v okviru modela odičnosti, pa so predstavljeni tudi v brošuri ang. EFQM Organisation Development path (slovenski prevod brošure vam je dostopna tu - Vaša pot v organizacijsko odličnost)
• Tečaje za ocenjevalce izvaja tudi EFQM v Bruslju, več informacij pa vam je na voljo na njihovi spletni strani, kjer so vam na voljo informacije glede cen, terminov, pogojev, namena ipd.

 

SAMOOCENJEVANJE ZA ORGANIZACIJE

Samoocenjevanje pomeni, da kritično pregledate svojo organizacijo in jo ocenite glede na idealno organizacijo ali model, v našem primeru model odličnosti EFQM. Rezultati vam pokažejo, katere so prednosti vaše organizacije in katera so področja, ki so potrebna izboljšav. Poleg tega predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in/ali načrtov nadaljnjih izboljšav v organizaciji.
Glavni namen samoocenjevanja je spodbujati inovativnost, ustvarjalnost in stalne izboljšave za izboljšanje poslovanja organizacije.
Samoocenjevanje poda “trenutno” sliko stanja organizacije, izraženo v prednostih, področjih potrebnih izboljšav in v oceni. Nič pa se po končanem postopku samoocenjevanja ne bo spremenilo, če ne bomo sami ustrezno ukrepali, oziroma če ne bomo začeli odpravljati pomanjkljivosti.

 

Izkušnje organizacij, ki so opravile samoocenjevanje kažejo, da je pomemben dejavnik uspeha aktivna vključenost in podpora vodstva organizacije, ne samo v procesu samoocenjevanja, ampak tudi pri vpeljavi izboljšav/sprememb v poslovanje.

Samoocenjevanje bo pri večini organizacij pokazalo nekaj deset področij, potrebnih izboljšav, od strateških odločitev do “takojšnjih ukrepov”. Večina organizacij nima ne finančnih in ne človeških virov, da bi obravnavala vse te priložnosti sočasno, in bi bilo tudi popolnoma nerealno, da bi se vseh teh priložnosti za izboljšave lotili hkrati. Zato je glavni korak v procesu izboljševanja, da določimo nekaj ključnih področij za izvedbo izboljšav.

 

Izkušnje kažejo, da imajo želene izboljšave največjo možnost udejanjenja, če jih skupaj s prioritetami vključimo v poslovno načrtovanje in ne da je to vzporeden proces. Poslovne načrte redno pregledujemo in ukrepamo ob odstopanjih, kar vključuje tudi izvajanje izboljšav. Za večino organizacij pomeni precejšnjo prednost povezava rezultatov samoocenjevanja s poslovnim načrtovanjem ter vključevanjem meril modela odličnosti EFQM 2013 v pripravo poslovnega načrta. Možnost za sprejem novosti bo občutno večja, če bodo pripravljavci poslovnega načrta razumeli model in poznali njegovo uporabno vrednost.

 

Tudi EFQM poudarja pomembnost smoocenjevanja kot začetka poti odličnosti za organizacijo, saj je to dobra podlaga za nadgradnjo celotnega modela poslovanja organizacije. Organizacija lahko prilagodi svojim potrebam in zmožnostim, kako se bo organizirala in kako »globoko« bo pristopila k samoocenjevanju.

 

Na vaši poti samoocenjevanje pa so vam na voljo vsi ocenjevalci za državno nagrado za poslovno odličnosti, ki vam lahko na podlagi svojih znanj in izkušenj, strokovno svetujejo in vas vodijo na tej poti. Seznam aktualnih ocenjevalcev vam je na voljo na tej povezavi.