Skoči na vsebino

PROMOCIJA

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali. Brezplačno vam nudimo:

 • Predstavitve modela EFQM in postopka PRSPO (potrebujete približno 1 uro vašega časa). Ob tem boste izvedeli kako je model EFQM zgrajen, kakšne so koristi modela EFQM za organizacije, kakšna je njegova dodana vrednost in kako stopiti na pot poslovne odličnosti ter se prijaviti na ocenjevanje državno nagrado za poslovno odličnost.
 • Predstavitev koristi modela EFQM (potrebujete približno 1 uro vašega časa). Tu vam predstavimo konkretne zgodbe uspešnih organizacijah iz Slovenije in tujine, ki so vpeljali model EFQM in po njem živijo.
 • Predstavitev možnosti izvedbe samoocene v organizaciji (potrebujete približno 20 minut vašega časa).
 • Model EFQM kot sopotnik pri vpeljavi sprememb (digitalizacija, reorganizacija, sprememba načina dela in poslovanja).
 • Ponujamo vam tudi možnost brezplačnih delavnic (potrebujete približno 1 uro vašega časa), kjer vam preko raznolikih vaj predstavimo model poslovne odličnosti na primeru in s primerjavo vaše organizacije.
 • Predstavitev prilagodimo lahko vašim potrebam in časovni razpoložljivosti.

Za več informacij pa vas vabimo, da nas pokličete na tel. št. 041/721 470 ali 01/2442 715 ali nam pošljete vaše povpraševanje na e-naslov: prspo.mirs(at)gov.si in z veseljem vam bomo pomagali ter stopili v kontakt z vami.


DOGODKI 

 • Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT) - SIQ bo v terminu 29.11. – 1.12.2017 še zadnjič izvedel 3-dnevno licencirano usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, ki ga organizira v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja tečajev za ocenjevalce. Več o tečaju, kakor tudi kontakti, pa so vam na voljo na tej povezavi.

NE SPREGLEJTE

 • Primerjava z evropskimi dosežki točk pri ocenjevanju po modelu EFQM - Evropska fundacija za poslovno odličnost (EFQM) je konec leta 2016 izdala novo poročilo o primerjavi doseženega števila točk po profilih organizacij, po javnih ali zasebnih organizacijah, po merilih in po velikosti organizacij. Povzetek poročila vam je na voljo na tej povezavi.
 • Pregled odličnih organizacij - Evropska fundacija za poslovno odličnost (EFQM) vsako leto tudi pripravi pregled odličnih organizacij in jih predstavi na svoji spletni strani v t.i. Recognition book. Pregled odličnih organizacij vam je dostopen na uradni spletni strani EFQM.
 • Zgodbe o uspehu - EFQM je za vse organizacije, ki vstopajo na pot odličnost zbral različne zgodbe o uspehu. Zgodbe so iz javnega in zasebnega sektorja, ter iz različnih panog, ter so dobra popotnica za vse organizacije, ki razmišljajo o prijavi na PRSPO, torej slovensko priznanje za poslovno odličnost. Zgodbe so vam dostopne na EFQM strani, kjer si jih lahko tudi naložite na svoj računalnik.
 • Primerjava ISO standarda in navezava na model odličnosti EFQM – na voljo vam je kratek povzetek v slovenskem jeziku, celoten original dokument, v angleškem jeziku pa je na voljo vsem zainteresiranim tu.
 • Analiza koristi modela EFQM v Sloveniji
 • Razvoj novega indeksa za spremljanje poslovne odličnosti - Global Excellence Index (Globalni indeks odličnosti) - Evropska fundacija za poslovno odličnost (EFQM) se je odločila, da v luči pomembnosti spodbujati in spremljati odličnost, vidi potrebo po razvoju posebnega indeksa, preko katerega lahko spremljamo odlične organizacije. Indeks je deljen na panoge, tako da so organizacije navedeni v svoji krovni panogi. S tem je indeks omogočil globalno primerljivost organizacij in prenos dobrih praks. EFQM je naslovil preko 1000 organizacij, ki so v preteklosti že prejele priznanje EFQM, da se pridružijo pri promociji in sodelovanju nadgradnje indeksa. Preko indeksa želi EFQM doseči globalno prepoznavnost organizacij, ki so že bile prepoznane kot odlične preko EFQM licenciranih postopkov. Indeks vključuje tudi novo kategorijo »voditeljstvo za odličnost v sektorju«, preko katere bodo organizacije v svojem sektorju prepoznane, kot tiste, ki dosegajo višjo dodano vrednost. Indeks je že objavljen in dostopen na svetovnem spletu, za več aktualnih informacij glede indeksa pa vas vabimo, da obiščite uradno spletno stran EFQM Global Excellence Index.
 • EFQM licence - pot razvoja organizacij (Training Licences - Organisation Development Path; brošura je tudi prevedena v slovenski jezik - Vaša pot v organizacijsko odličnost) 

  EFQM je naznanil, da so pripravili nove tri tečaje, kot sledi v nadaljevanju:
  • Oblikovanje vaše poti k odličnosti - tečaj (op.a. prejšnji Pot k odličnosti, J4E)
  • Vodenje vaše poti k odličnosti - tečaj (op.a. prejšnji Voditelji za odličnosti, L4E)
  • Notranje ocenjevanje - tečaj (op.a. prejšnji notranji ocenjevalci, IAT)

  V brošuri ja EFQM pripravil pregled tečajev in vsebin glede same izvedbe in vsebine posameznega tečaja.

  Vsak od tečajev je lahko izveden izven organizacije, v učilnici, ali v organizaciji sami. EFQM pa vseeno priporoča, da se tečaj za Notranje ocenjevanje izvede v organizaciji, ter da se uporabi aktualne podatke organizacije za optimalno učinkovitost.

  Za vse nove akreditirane podajalce znanj (ang. trainer) za katerega koli od navedenih treh tečajev bo organiziran 2-dnevni tečaj v učilnici, v prostorih EFQM v Bruslju. Datumi še niso določeni, vendar bodo dodani glede na povpraševanje. Cena bo 1400 EUR na udeleženca.

  Z novim sistemom akreditiranja EFQM podajalcev znanj, bo EFQM izvajal tudi letna ocenjevanja izvajalcev tečajev. V kolikor akreditirani podajalcev znanj v obdobju dveh let ne bo izvedel nobenega tečaja, za katerega je akreditiran, njegova licenca ne bo več veljavna.

  V primeru dodatnih vprašanj, pa so vam na voljo strokovnjaki EFQM na e-pošti: training(at)efqm.org, več informacij pa najdete tudi na njihovi spletni strani http://www.efqm.org/what-we-do/training

 

Slovesnost ob podelitvi nagrad