Skoči na vsebino

NOVICA

Presoja usposobljenosti MIRS za izvajanje nalog priglašenega organa

V dneh od 29. – 30. 8. 2006 je potekala presoja usposobljenosti Urada RS za meroslovje za izvajanje nalog priglašenega organa po Evropski direktivi o merilnih instrumentih na področjih:.


izvajanje pregleda tipa po modulu B, izvajanje neposredne overitve posamičnega merila po modulu G in izvajanje pregledov in preskusov za kontrolo skladnosti z meroslovnimi zahtevami po modulu F za avtomatske tehtnice in,
izdelavo ocene sistema kakovosti proizvajalca gostinske posode po modulu D1 in izvajanje pregledov in preskusov za kontrolo skladnosti z meroslovnimi zahtevami za gostinsko posodo po modulu F1.

Presojo so izvedli strokovnjaki BEV (Bundesamt fuer Eich und Vermessungswesen) iz Avstrije.