Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk delegacije Konvencije o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, 9. - 10. maj

V dneh od 9. do 10. maja 2007 bo na Uradu RS za meroslovje na obisku delegacija Konvencije o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki bo presojala usposobljenost urada za članstvo v Konvenciji.

 

 

Vlada RS je februarja letos sprejela sklep, da se začne postopek za  pristop h Konvenciji o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Convention on the Control and Marking of Articles of Pecious Metals). Konvencija o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin omogoča prost promet vseh izdelkov iz plemenitih kovin, ki so označeni s skupnim znakom kontrole (Common Control Mark).
V okviru Konvencije se izmenjujejo informacije o normativni ureditvi v drugih državah članicah, statistični podatki o izvajanju preskušanja in označevanja izdelkov in izkušnje z izvajanjem nadzora nad prometom z izdelki iz plemenitih kovin. V sklopu Konvencije se izvajajo tudi medlaboratorijske primerjalne študije (Interlaboratory Comparisons – ILC), ki so namenjene preverjanju in medsebojni primerjavi izvajanja kemijskih analiz izdelkov iz plemenitih kovin v posameznih državah pogodbenicah.