Skoči na vsebino

NOVICA

Začele so veljati spremembe in dopolnitve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje

Spremenjeni pravilnik je bil objavljen v Ur. listru RS št. 68 z dne 30. 7. 2007, veljati pa je začel 14. 8. 2007. Pravilnik podrobneje ureja postopek preverjanja skladnosti rezervorja  v primeru utemeljenega suma, da rezervoar ni skladen z zahtevami omenjenega pravilnika. V takem primeru lahko namreč inšpektor Urada RS za meroslovje določi izvedbo kontrolnega preskusa rezervoarja.

 

Pravilnik določa tudi krog oseb, ki lahko podajo zahtevo za redno in izredno overitev rezervoarja.