Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešno sodelovanje Urada RS za meroslovje v 16. mednarodni medlaboratorijski primerjavi v organizaciji Mednarodnega združenja preskusnih uradov s področja plemenitih kovin

Urad RS za meroslovje je v mednarodni medlaboratorijski primerjavi ( RR 16 - AEAO) med 49 sodelujočimi laboratoriji za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin dosegel izvrstne rezultate. Rezultat Urada za vzorec belega zlata izmerjen z metodo kupelacije je z vrednostjo 751.2 tisočinke, minimalno odstopal od povprečja vseh soodelujočih laboratorijev, ki je bilo 751.16 tisočinke.