Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk predstavnikov vodstvenega kadra meroslovja Kosova v Sloveniji

Od 3. do 6. decembra so bili na študijskem obisku v Sloveniji v okviru projekta MSTQ UNMIK Kosovo (financiran s strani EU) predstavniki vodstvenega kadra na področju meroslovja iz Kosova (Ministrstvo za trgovino in industrijo Kosova in Meroslovni svet Kosova). S ciljem, da si pridobijo čim več informacij in znanj iz urejanja meroslovnega sistema, jim je bil s strani MIRS in partnerskih inštitucij podrobneje predstavljen meroslovni sistem Republike Slovenije in večje število meroslovnih laboratorijev na vseh ključnih področjih, ki so pomembna za Kosovo.