Skoči na vsebino

NOVICA

Začele so veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o  višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 122/07), ki je začela veljati 29. 12. 2007, prinaša naslednje spremembe:

- spreminja se način zaračunavanja letnega zneska, ki ga za vzdrževanje meroslovne infrastrukture plačujejo subjekti, pooblaščeni za izvajanje overitev meril.
Z novo uredbo se prispevki posameznih oseb ne plačujejo v enakem znesku temveč so odvisni od števila izvedenih overitev meril in od tega ali se overitev izvede v laboratoriju ali na mestu, kjer se merilo nahaja.

- uvaja se plačilo stroškov, ki nastanejo Uradu za meroslovje zaradi načrtovanega nadzora nad overitvami meril, ki pa jih pooblaščene osebe iz neopravičenih razlogov ne opravijo.

Urad lahko zaračunava stroške nadzora, povzročene zaradi napovedanih overitev, ki pa se iz neopravičljivih razlogov dejansko niso izvedle.

- zaračunavajo se stroški nadzora nad izvajanjem ukrepov za odpravo nepravilnega delovanja pooblaščenih oseb.

Stroški nadzora nad izvedbo korektivnih ukrepov so ocenjeni na 100 EUR.