Skoči na vsebino

NOVICA

Sodelovanje Urada RS za meroslovje v programskem odboru Konference Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007

Dr. Rado Lapuh iz Urada RS za meroslovje sodeluje v programskem odboru Konference Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007.
To je že sedma konferenca ministrstva, pristojnega za upravo, na kateri zainteresirani javnosti predstavijo posamezne dobre prakse
iz slovenske javne uprave, kot tudi usmeritve in poudarke nadaljnjega delovanja in razvoja na področju kakovosti in poslovne odličnosti.
Konferenca bo potekala 12. novembra 2007 v hotelu Kokra, Brdo pri Kranju.


Več o konferenci najdete na povezavi:


http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/