Skoči na vsebino

NOVICA

V pripravi sta predlog zakona o dopolnitvi Zakona o meroslovju in predlog zakona o dopolnitvi Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin

Urad RS za meroslovje je pripravil predlog zakona o dopolnitvi Zakona o meroslovju in predlog zakona o dopolnitvi Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

Oba zakona se usklajujeta z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006) in sicer v delu, ki se nanaša na pravila v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev.


Cilj obeh zakonskih predlogov je, da se tudi tujim ponudnikom omogoči, da v Republiki Sloveniji opravljajo overitve oziroma preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin, seveda ob predpostavki, da predhodno izpolnijo vse predpisane zahteve, ki veljajo za domače ponudnike teh storitev.

Oba predloga zakonov sta objavljena na Portalu E-demokracija, morebitne pripombe na predlagana zakona pa lahko zainteresirana javnost posreduje do vključno 12. novembra 2010.