Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev 13-ih zaključnih projektov Urada RS za merslovje v okviru Evropskih strukturnih skladov (finančna perspektiva 2007 - 2013)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO,
Urad Republike Slovenije za meroslovje


Vabi na predstavitev 13-ih zaključenih projektov Urada RS za meroslovje
v okviru Evropskih strukturnih skladov (finančna perspektiva 2007 - 2013).

 

Petek, 18. 9. 2015 od 8.30 do 14.30 ure,

na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani,
Tržaška cesta 25, Ljubljana.


Urad RS za meroslovje je uspešno zaključil 13 projektov s področja vzdrževanja in razvoja infrastrukture meroslovnega sistema. Skupna vrednost projektov je bila 3.000.000 EUR, Urad RS za meroslovje pa je projekte finančno realiziral 98% (2.967.731,77 EUR). V tem okviru je Urad pridobil opremo, ki prispeva h krepitvi in prilagoditvi nacionalnega meroslovnega sistema. Republika Slovenija s tem izboljšuje  svoje merilne zmogljivosti in nivo merilne sledljivosti  do predpisanih in mednarodno dogovorjenih enot. V skladu z distribuiranim meroslovnim sistemom v Sloveniji merilno sledljivost na najvišji meroslovni ravni vzdržujejo laboratoriji, nosilci nacionalnih etalonov, ki bodo v določenih primerih tudi končni uporabniki pridobljene opreme. Manjši del opreme pa je namenjen izvajanju nalog na področju zakonskega meroslovja in izvajanju meroslovnega inšpekcijskega nadzor.


Investicija v predmetno opremo sodi med ukrepe, usmerjene v krepitev gospodarstva (tehnološka merjenja) kot tudi nadzora na področjih javnega interesa (zaščita potrošnikov, zagotavljanje zdravja ljudi, tehnične varnosti, varovanja okolja ter postopkov pred pravosodnimi in upravnimi organi).


Prijava na: http://www.eu-skladi.si/portal/aktualno/dogodki/eu-projekt-moj-projekt/urad-za-meroslovje

Lepo vabljeni