Skoči na vsebino

NOVICA

Sklepna obravnava Strategije meroslovja RS do leta 2020 na GZS

MEROSLOVJE V SLUŽBI UPORABNIKOV
STRATEGIJA MEROSLOVJA RS DO LETA 2020

 

Na GZS je danes potekala v organizacija Urada RS za meroslovje sklepna razprava obravnave Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2020, katere javna obravnava se je začela 23. oktobra 2015 z novinarsko konferenco, kjer so bile predstavljene ključne točke strategije in je hkrati bila odprta tudi javna razprava ter zbiranje pisnih pripomb. S 30. novembrom 2015 pa se je zaključilo formalno zbiranje pisnih pripomb preko portala e-demokracija in uradnega e-naslova Urada RS za meroslovje. Na Urad RS za meroslovje je prišlo veliko konstruktivnih pripomb in idej s strani gospodarstva oziroma uporabnikov, kar je tudi namen in sporočilo strategije z naslovom »Meroslovje v službi uporabnikov«.

 

V uvodnem delu je vse udeležence pozdravil tudi predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, direktor direktorata za notranji trg mag. Dušana Pšeničnik, ki je z mislim se dodatknil že ureditve meroslovja za časa cesarice Marije Terezije, v Avstro-Ogerski monarhiji, ki je vpeljala za tiste čase vzoren red na področju meroslovja, zaradi česar je imela Slovenija že v 18. stoletju urejen meroslovni sistem, kjer je bilo poleg mer in merskih enot poskrbljeno tudi za primerno kontrolo in označevanje plemenitih kovin.

 

Povdaril je tudi, da je meroslovje v Sloveniji bilo prepoznano kot državotvorna naloga, kar pomeni, da ne sme služiti le samo sebe ali ozki skupini posameznikov, ampak mora služiti uporabnikom in od tod naslov strategije »Meroslovje v službi uporabnikov«.

Odlične organizacije namreč uresničujejo svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem strategije, ki je ciljno usmerjena in temelji na dveh stvareh:
• razumevanju potreb in pričakovanj deležnikov ter zunanjega okolja in
• razumevanju lastnega delovanja ter sposobnosti.

 

V tej luči je nastajala in se izpopolnjevala tudi strategija meroslovja, katere namen je, da ščiti vse prebivalce RS, da živimo zdravo, da za svoj denar resnično dobimo tisto in toliko kolikor plačamo, da se zagotavlja varnost v vsakodnevnem življenju, da se zagotavlja pravičnost pred pravosodnimi in upravnimi organi in da ne prihaja do večjih nesreč ter nesoglasij.

 

V nadaljevanju je direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač predstavil sam dokument »Strategijo meroslovja RS do leta 2020« s ključnimi poudarki in tudi prejetimi pripombami, ki so bile že obravnavane.

Predsednik sekcije za meroslovje, g. Marko Lotrič pa je v imenu sekcije predstavil njihova videnja meroslovja in pozicioniranje samega dokumenta v Slovenski prostor.

 

Uvodnim besedam je sledila daljša in zelo konstruktivna razprava z vsemi deležniki ter javnostjo, ki se je odzvala povabilu na obravnavo strategije. Razprava, vizije in pripombe, ki so bile na razpravi predstavljene in podane, so se zapisale in bodo obravnavane pri nadaljni dodelavi strateškega dokumenta.

 

 

Ljubljana, 9. 12. 2015                                                  mag. Dominika Rozoničnik

                                                                                          stiki z javnostjho