Skoči na vsebino

NOVICA

EMPIR klic 2016

V okviru Evropskega meroslovnega programa za inovacije in raziskave (EMPIR)
je EURAMET MSU je objavil klic za teme projektov na področjih energije, okolja,
razvoja raziskovalnega potenciala in meroslovnih raziskav za normativne projekte.

Preko povezave http://msu.euramet.org/calls.html lahko kdorkoli poda pobudo
za izvedbo raziskave na omenjenih področjih. Razpis za teme je odprt do 29. februarja 2016.