Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen novi Pravilnik o merilnih instrumentih

V Uradnem listu RS št. 19 z dne 11. 3. 2016 je objavljen nov Pravilnik o merilnih instrumentih, ki začne veljati 26. 3. 2016.


Z novim Pravilnikom o merilnih instrumentih se v naš pravni red prenaša Direktiva 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo merilnih instrumentov na trgu z dne 29. marca 2014.
Gre za posodobitev oziroma uskladitev Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih z Novim zakonodajnim okvirjem (NLF).


Novi zakonodajni okvir upošteva obstoj vseh gospodarskih subjektov v oskrbovalni verigi –proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, distributerji in uvozniki –in njihove vloge v zvezi s proizvodom. Uvoznik ima zdaj jasne obveznosti v zvezi s skladnostjo proizvodov, in kadar distributer ali uvoznik spremeni proizvod ali ga trži pod svojim imenom, postane enakovreden proizvajalcu in mora prevzeti njegove obveznosti v zvezi s proizvodom.


Nova  zakonodaja daje večji poudarek temu, kar se zgodi po tem, ko je proizvod prvič dostopen na trgu. Skladnost proizvoda se ugotavlja glede na pravne zahteve, ki so se uporabljale v času, ko je bila prvič zagotovljena dostopnost proizvoda.
Najpomembnejša sprememba, ki jo je novi zakonodajni okvir prinesel v zakonodajno okolje EU, je uvedba celovite politike za nadzor trga.


Z novim Pravilnikom o merilnih instrumentih se bodo prenehali uporabljati nacionalni pravilniki za redne in izredne overitve za področje plinomerov in korektorjev, avtomatskih tehtnic, strojev za merjenje dolžine žice in kabla in merilnikov izpušnih plinov. To pomeni, da bodo vse zahteve za overitve meril, za katere bo veljal Pravilnik o merilnih instrumentih, vsebovane v tem pravilnikom z izjemo števcev električne energije in taksimetrov, za katere sta bila izdana posebna pravilnika.


Pravilnik ureja tudi prehodno obdobje za merila, ki imajo ob uveljavitvi pravilnika veljavno listino o skladnosti ali so bila dana na trg oziroma so že v uporabi.

 

 

Uradni List RS