Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen novi Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice

V Uradnem listu RS št. 25 z dne 6. 4. 2016 je objavljen nov Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice, ki začne veljati 7. 4. 2016.


Z današnjo uveljavitvijo novega Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice se v naš pravni red prenaša Direktiva 2014/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. marca 2014, str. 107) in s tem na področju neavtomatskih tehtnic v slovenskem pravnem redu uveljavlja Novi zakonodajni okvir (NLF).


Glavne novosti so upoštevanje vseh gospodarskih subjektov v oskrbovalni verigi ter jasna opredelitev njihovih obveznosti v zvezi s skladnostjo tehtnic, uvedba pojma zagotavljanja dostopnosti tehtnic na trgu, ki olajša sledenje poti neskladne tehtnice vse do proizvajalca, določitev jasnejših pravil v postopkih ugotavljanja skladnosti, skupaj z uveljavitvijo možnosti pritožb zoper odločitve priglašenih organov ter jasnejša opredelitev vloge organa za nadzor trga, torej Urada RS za meroslovje.

 

Z uveljavitvijo novega Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16) bo prenehal veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 97/03). 

Uradni List RS