Skoči na vsebino

NOVICA

Redno letno srečanje imenovanih oseb

Redno letno srečanje Imenovanih oseb

 

Včasih se je potrebno ozreti nazaj ter predstaviti načrte za prihodnost, zato smo na Uradu RS za meroslovje (Urad), tako kot vsako leto, 30. marca in 5. aprila 2016 organizirali redno letno srečanje predstavnikov imenovanih oseb za izvajanje overitev meril (IO). Udeležilo se ga je 60 predstavnikov IO.


V uvodnem pozdravu se je direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač zahvalil predstavnikom IO za njihovo opravljeno delo in predstavil smernice Urada za leto 2016, predvsem na področju izvajanja overitev meril.
Glavna tema srečanja je bila predstavitev novega Pravilnika o merilnih instrumentih in novega Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. Pravilnika prevzemata novi evropski direktivi MID in NAWI.


Prisotnost predstavnika Slovenske akreditacije (SA), g. Marko Verbovška, vodje področja akreditiranja kontrolnih organov, je na srečanju omogočila koristno izmenjavo informacij med SA, Uradom in IO povezano s postopki akreditiranja in imenovanja.
Naloga Urada je tudi nadzor nad delom IO, za katerega ocenjujemo, da je ustrezen, tako bomo še naprej izvajali predpisane nadzore. Predstavili smo dopolnjen postopkovnik za primere obravnavanja kršitev pri delu IO.
S strani IO so bila usposabljanja za IO zelo dobra ocenjena. Urad bo z usposabljanji nadaljeval in nadgrajeval tudi v letu 2016. 


Seznanjeni so bili tudi z rezultati dela Urada na področju nadzora nad merili v prometu in uporabi, kjer se preverja predvsem, ali so bili izvedeni predpisani postopki ugotavljanja skladnosti, ali ima merilo veljavno overitev in ali merilo izpolnjuje meroslovne zahteve.


Z veseljem se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati in dobrim sodelovanjem v najširšem pomenu besede, kar je bilo razvidno tudi iz predavanj srečanja in razprave.

 

Predavanja:
1.   Uvodni pozdrav -  direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač
2.   Pregled dela v letu 2015 – mag. Gašper Vindišar
3a. Plan dela za leto 2016 – Mojca Božiček
3b. Predstavitev postopka v primeru ugotovljenih kršitev pri delu IO – Mojca Božiček
4.   Novosti MID in NAWI direktive – Nataša Mejak Vukovič in Natalija
5.   Spremembe pri postopkih overitev meril – mag. Matej Grum
6.   Meroslovni nadzor v letu 2015 in 2016 – Mojca Požar
7.   Razno