Skoči na vsebino

NOVICA

Obeležitev 25 let meroslovja v samostojni Sloveniji in svetovnega dneva meroslovja 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST

Obeležitev 25 let meroslovja v samostojni Sloveniji in svetovnega dneva meroslovja 2016
»MEROSLOVJE – brez merjenj se svet ustavi«


Urad Republike Slovenije za meroslovje že tradicionalno vsako leto ob svetovnem dnevu meroslovja organizira Dan meroslovja, ko se spomnimo na podpis Metrske konvencije, meddržavne pogodbe, ki so jo predstavniki 17 držav podpisali 20. maja 1875 v Parizu.  V ponedeljek 16. 5. 2016 je imel ta dan še poseben simbolni pomen, saj smo obeležili tudi 25 let meroslovja v samostojni Sloveniji. Zato so se letošnjega Dneva meroslovja 2016 udeležili tudi nekateri direktorji iz preteklih let, ki so v premerjenih 25 letih samostojne Sloveniji odigrali pomembno vlogo ter s svojim delom znatno prispevali k razvoju meroslovja v Sloveniji.

 

Tudi, zaradi teh aktivnosti je direktor direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Dušan Pšeničnik lahko povedal sledeče: »Na ministrstvu smo ponosni, da nam je letos skupaj z Uradom RS za meroslovje, na 15. redni seji Državnega zbora RS, uspelo sprejeti Zakon o ratifikaciji Metrske konvencije. S tem se Republiki Sloveniji odpira pot, da se polnopravno vključi v Metrsko konvencijo. Vanjo  je sedaj vključenih že 57 držav, 40 držav pa ima status pridružene članice, tako kot je to imela do sedaj tudi Slovenija. Metrska konvencija je namreč še danes ena ključnih mednarodnih pogodb, na kateri temelji vsa tehnična harmonizacija, mednarodna trgovina in druge oblike mednarodnega sodelovanja.«

 

Dan meroslovja je letos Urad RS za meroslovje organiziral skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, kar ni naključje, ampak odločitev oziroma vizija meroslovja, ki je tisti del znanosti, ki povezuje znanost ter gospodarstvo in naše vsakdanje življenje.

 

Izvršni direktor GZS g. Goran Novković je zato v svojem uvodnem pozdravnem govoru povdaril: »Takšna strokovna srečanja, kot je današnje, ponujajo priložnosti za izmenjavo dobrih praks in ustvarjanje ter utrjevanje poslovnih vezi med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami ter gospodarstvom, kateremu  morajo kot uporabniku tovrstna znanja služiti. Iz tega vidika na GZS tovrstna druženja podpiramo in si jih želimo v bodoče še več. Zavedamo pa se tudi odgovornosti, da vam je potrebno skupaj z državo zagotoviti čim boljše okolje za uspešno in konkurenčno gospodarsko sodelovanje, kjer pomembno vlogo igra tudi meroslovje in z njim naša nacionalna institucija Urad RS za meroslovje.«

 

Svoje razmišljanje oziroma pozdravni govor pa je izvršni direktor GZS g. Novković zaključil s stavki, ki so v marsikaterem udeležencu Dneva meroslovja razsvetlile zares pravi pomen meroslovja za gospodarstvo in njegov uspeh: »…velikokrat pozabljamo kakšno moč imajo točne in kakovostne meritve na naše življenje. Žal se tega zavedamo, ko pride do nesreč, tudi v gospodarstvu, zato naj citiram svojega kolega - predsednika neke ugledne, slovenske gospodarske družbe, ki je rekel sledeče: »Nobene investicije in denarja, ki se ga vloži v kakovost, pa naj bo to na področju merjenj, poslovne odličnosti ali usposabljanja zaposlenih ni škoda, škoda je le kvalitete ter izpada proizvodnje ali reklamacij, ki iz tega naslova izhajajo.«

 

Pomena meritev in urejenosti na področju merskih enot za razvoj trgovine in gospodarstva se je zavedala že cesarica Marija Terezija, ki je v času svojega vladanja v Avstro-Ogrski monarhiji vpeljala za tiste čase vzoren red na področju meroslovja. Zahvaljujoč temu je imela Slovenija na svojem ozemlju že v 18. stoletju urejen meroslovni sistem.

 

Prvih začetkov meroslovja na slovenskih tleh, ki imajo že dolgo in pestro tradicijo se je v svojem pregledu razvoja meroslovja vse od leta 1991 pa do danes, spomnil tudi direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač, ki je svoj slikoviti sprehod skozi 25 let meroslovja v samostojni Sloveniji zaključil s sklepno mislijo, da smo lahko ponosni, ker smo kot država majhni, a se po svojem strokovnem znanju, meroslovnem razvoju in rezultatih, ki jih naši meroslovni laboratoriji dosegajo postavljamo ne samo ob bok, ampak v sam vrh evropskega meroslovja. V tej luči želimo v Sloveniji tudi z novo začrtano strategijo meroslovja dvigniti ter odpreti meroslovno kulturo tako, da bo v največji meri služila uporabnikom meroslovnih storitev.

 

Dan meroslovja se je nadaljeval s strokovno bogatim programom treh vsebinskih panelov: Hrana, Tehnološke meritve in Energija, kjer so tako nacionalni laboratoriji kot tudi predstavniki organizacij, ki izvajajo overitve meril združili svoja področja znanja in delovanja ter jih predstavili skozi objektiv povezovanja ter mreženja z gospodarstvom in uporabniki njihovih storitev.«


"Štejte, kar se da šteti,
merite, kar se da meriti in,
kar se ne da meriti,
naredite merljivo"

(Galileo Galilei)


Ljubljana, 17. 5. 2016                                                mag. Dominika Rozoničnik  
                                                              odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje