Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na usposabljanje za ocenjevalca po modelu EFQM

Evropski model odličnosti EFQM (EFQM 2013) je praktično orodje, ki organizaciji pomaga, da dosega in trajno ohranja izvrstne ravni delovanja, s katerimi izpolnjuje ter presega pričakovanja svojih deležnikov, managerjem pa omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kar organizacija dela in rezultati, ki jih dosega.


Da boste:

- uspešno uporabljali koncepte in napotke modela odličnosti EFQM ter metodologijo ocenjevanja RADAR za analiziranje uspešnosti delovanja vaše organizacije,

- spoznali pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
- lahko sodelovali pri ocenjevanju drugih organizacij v okviru Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) ali EFQM nagrade za odličnost (EEA),
- zadostili »Priporočilom in pričakovanjem SDH« o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja, ki veljajo za družbe s kapitalsko naložbo države,

se nam pridružite na licenciranem usposabljanju za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, ki ga organiziramo v imenu Urada RS za meroslovje (MIRS), nacionalnega predstavnika EFQM, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja EAT tečajev.


Mednarodno priznano potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za zunanjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM, ki ga prejmete po zaključku, je osnova za vključitev v ocenjevanje v okviru Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) in kasnejše vključevanje v mednarodno ocenjevanje v okviru EFQM.


Usposabljanje bosta izvajala v Bruslju licencirana trenerja:
Mag. Rajko Novak je vodilni ocenjevalec v projektu PRSPO in licencirani trener EFQM za izvajanje EFQM usposabljanj. Sodeloval je pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 in usposabljanju EFQM/PRSPO ocenjevalcev v letu 2015. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov in poslovne odličnosti. Več kot dve desetletji je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.


Dr. Nenad Savič je licenciran evropski ocenjevalec organizacij po EFQM modelu odličnosti, predavatelj in svetovalec za uvajanje odličnosti, ki jo prepleta z razvojem poslovnih strategij in transformacijo poslovnih modelov. V svoji dolgoletni praksi je sodeloval s številnimi organizacijami iz Slovenije, Evrope in Bližnjega vzhoda, med njimi so tudi prejemniki najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost v Republiki Sloveniji (PRSPO). Je prejemnik nagrade GZS – Združenja za management consulting (Feniks) za najboljši svetovalni projekt v Sloveniji v letu 2009.

 

Vabilo s prijavnico