Skoči na vsebino

NOVICA

Kakšno je stanje na področju postopka odobritve tipa za sekcijsko merjenje hitrosti?

Dne 31. 8. 2016 je bil izdan certifikat o odobritvi tipa merila, stranka pa je dne 5. 9. 2016 vložila zahtevo za prvo overitev omenjenega merilnika hitrosti. V skladu z določbami Zakona o meroslovju morajo namreč imeti merila, ki imajo veljavno odobritev tipa, prvo overitev.
Če povzamemo: v skladu z Zakonom o meroslovju morajo imeti vsa merila v uporabi odobren tip, kar pomeni, da je tip merila skladen z meroslovnimi predpisi. Po odobritvi tipa se konkretni primerki meril, katerih tip je bil odobren, dajo v prvo overitev, da se preveri skladnost vsakega posamičnega merila z odobrenim tipom in predpisanimi meroslovnimi zahtevami.