Skoči na vsebino

NOVICA

Okrogla miza: "Primer modela poslovne odličnosti v podjetju"

Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju je lepa priložnost za izmenjajo znanj, dobrih praks, mreženje ter krepitev starih in ustvarjanje novih poslovnih odnosov.

V okviru sejma MOS je v petek 16. 9. 2016 ob 11. uri, na razstavnem prostoru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, hala L, stojnica št. 2 (1. nadstropje) potekal  pogovor direktorja Urada RS za meroslovje, dr. Sama Kopača, z direktorjem podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o., g. Markom Lotričem, na temo »Primer modela poslovne odličnosti v podjetju«.

 

V okviru pogovora sta tako oba sodelujoča, kot tudi ostali udeleženci strnili sledeče misli, dejstva in ugotovitve:

Trajnostni razvoj postaja del najpomembnejših družbenih vrednot. Zaostajanje na področju trajnostnega razvoja bo predstavljalo vedno večje tveganje za organizacije in bo lahko vplivalo tako na njihovo celostno uspešnost kot na njihovo sposobnost ustvarjanja dolgoročne vrednosti za deležnike. Zato se organizacije soočajo z velikimi izzivi kot na primer kako vključiti vidike trajnosti v svoje temeljne poslovne strategije, v proces odločanja in vodenja ter kako vključiti vprašanja trajnosti v svoje sisteme poročanja.

 

Model odličnosti EFQM je neobvezujoče, praktično ORODJE. S tem orodjem podjetja ocenijo kje na poti odličnosti so. Model EFQM pomaga razumeti podjetju lastne ključne prednosti ter priložnosti za izboljšavo. Model EFQM daj skupni jezik in način razmišljanja, kar olajša komuniciranje v podjetju in zunaj njega. Model EFQM vodstvu – managmentu podjetja omogoča celovit pogled na organizacijo. Uporablja se v številčnih odličnih organizacijah kot so BMW, Bosch, Toyota ali na primer v Sloveniji TPV, Elektro Gorenjska, odelo, Lotrič meroslovje…, Model je pragmatičen in praktičen, saj je bil razvit z vodilnimi organizacijami zato, da bi spodbudili stalno izboljševanje.

Model odličnosti omogoča voditeljem/managerjem razumeti vzročno –posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela, in rezultati, ki jih dosega.

 

V tej luči tudi država (vladni Odbor za priznanja RS za poslovno odličnost) že vse od leta 2009 zelo aktivno skupaj z SDH, SZKO, SIQ in še nekaterimi partnerji vspodbuja organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, da pristopijo k uporabi modela EFQM.


Z namenom spodbujati poslovno odličnost v podjetjih  so vsa podjetja že od leta 2009 dalje opravičena plačila prijave na razpis PRSPO in hkrati tudi opravičene plačila vseh stroškov, ki so vezani na predstavitve modela EFQM po organizacijah, izvedbe delavnic in ne nazadnje tudi kalibracij ocenjevalcev PRSPO, ki te organizacije ocenjujejo. V praksi to pomeni, da lahko slovensko podjetje, ki se prijavi na JR za nagrado za poslovno odličnost, prihrani najmanj od 4.000 do 8.000 EUR, kar v tujini podjetja plačajo za pregled svojega poslovanja, v Sloveniji pa je strošek ocenjevanja ocenjevalcev na državnih ramenih.

 

In za konec sta oba govornika tako g. Marko Lotrič preko svojih lastnih bogatih izkušenj na področju dela in poslovanja z modelom EFQM, kot direktor dr. Samo Kopač na podlagi izvedene analize Koristi modela EFQM kot tudi številnih stikov z organizacijami in podjetji, ko stopijo na to pot poslovne odličnosti povedala sledeče:

 

Svet ne miruje. Spreminja se hitreje kot kdajkoli. Vsaka organizacija potrebuje stalne inovacije in izboljšave, da bi v takšnem okolju lahko ostala konkurenčna. Danes mora organizacija, bolj kot kdajkoli prej, razumeti uravnoteženost in uspešno obvladovanje potreb ter pričakovanj deležnikov.
Po skoraj dvajsetletnem obdobju ugotavljamo, da najvišje državno priznanje za odličnost poslovanja organizacij dosega svoj namen, kar je pokazala tudi »Analiza koristi Modela odličnosti EFQM«, ki jo je Urad RS za meroslovje izvedel po slovenskih organizacijah. Organizacije so ocenile, da sta

1. samoocenjevanje in
2. izboljševanje rezultatov poslovanja (dobiček)
ključna dejavnika, zaradi katerih bi tako organizacije javnega kot zasebnega sektorja uporabile ta model EFQM in ga priporočile v uporabo še drugim organizacijam.


Urad skupaj z razsodniki in ocenjevalci PRSPO ugotavlja, da Model odličnosti EFQM, kot orodje, zares dosega svoj namen v pri prijaviteljih, ki samoocenjevalno metodo uporabljajo že več let ter se tudi periodično vključujejo v proces ocenjevanja PRSPO.

 

V tem je tudi osnovni pomen, ki ga ima PRSPO za prijavitelje, da na podlagi ocene in končnega poročila, ki ga organizacija prejme ob zaključku ocenjevanja s strani ocenjevalcev, izluščijo tista področja, ki za organizacijo predstavljajo prednosti, oziroma dobre plati v delovanju in tista, ki predstavljajo priložnosti za izboljšanje in nove izzive. Te priložnosti organizacija nato vključi v akcijski načrt izboljšav ali letni plan poslovanja in spremljajo njihovo udejanjanje. To je tudi formula do uspeha.

 

Če povzamem je korist za podjetje tudi v tem, da lahko po pridobitvi mednarodno priznanega certifikata EFQM, le tega organizacija uporablja 2 leti in s tem na vseh svojih dokumentih in gradivih s posebnim logotipom izkazuje svojo odličnost poslovanja ter s tem mednarodno primerljivo konkurenčnost.