Skoči na vsebino

NOVICA

Iztek 10 letnega prehodnega obdobja od uveljavitve Pravilnika o merilnih instrumentih

Z 31. 10. 2016 se izteče 10 letno prehodno obdobje, ki ga je predvidel Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06).

 

S tem dnem se dokončno preneha z izvajanjem prvih in EEC-prvih overitev meril, ki so bila odobrena ali so se lahko dajala v prvo overitev na podlagi naslednjih pravilnikov:
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje (Uradni list RS, št. 33/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 72/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št. 31/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02) (razen v delu, ki se nanaša na števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 (Uradni list RS, št. 13/98),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (Uradni list RS, št. 62/01 in 100/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 26/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre (Uradni list RS, št. 26/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, št. 76/01),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska merila (Uradni list RS, št. 20/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo (Uradni list RS, št. 117/02),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Uradni list RS, št. 37/02 in 79/05),
-       Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98).

 

Na vseh navedenih področji z 31. 10. 2016 tudi ni več možnosti za izvedbo postopka priznanja tujega nacionalnega certifikata o odobritvi tipa ali prve overitve.

 

Vsa merila, ki so bila dana v uporabo po zgoraj navedenih pravilnikih, se le lahko overjajo še napraj v skladu s pogoji, ki jih določajo Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16), Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur. list RS, 18/13) oziroma Pravilnik o overitvah taksimetrov (Ur. list RS, 16/13).