Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek delovne skupine za nadzor trga WG5/ADCO MI v Ljubljani

Danes 8. novembra 2016 se je v organizaciji Urad RS za meroslovje začel dvodnevni sestanek delovne skupine za nadzor trga WG5/ADCO MI. Srečanje poteka v hotelu Slon v Ljubljani. Srečanja se letos udeležuje preko 30 članov skupine, iz različnih držav članic. Vse udeležence je v začetku pozdravil in nagovoril direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač. S strani Slovenije se sestanka aktivno udeležujeta vodja sektorja za Meroslovni nadzor ga. Dušanka Škrbič in inšepktorica ga. Mojca Požar.

 

Delovna skupina WG5/ADCO MI je skupina za meroslovni nadzor pri evropskem združenju za zakonsko meroslovje WELMEC, ima pa tudi status ADCO  skupine (skupina za upravno sodelovanje) pri Evropski komisiji za meroslovna področja pokrita z EU direktivam. Člani skupine so imenovani s strani držav članic in predstavljajo nacionalne organe, pristojne za nadzor trga na področju meroslovja.


Na sestanku, danes in jutri, bodo  udeleženci obravnavali najbolj pereče teme na področju meroslovnega nadzora, skupnih projektnih nalogah meroslovnega nadzora na nivoju EU ter novostih na področju predpisov EU.
Delovni sestanek je pod pokroviteljstvom Evropske komisije, ki se tudi udeležuje sestanka v Ljubljani.