Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenski strokovnjaki za meroslovje cenjeni in pohvaljeni tudi v Črni Gori, ob 10. obletnici delovanja

Zgodovina meroslovja ima v Sloveniji že globoke korenine in sistem delovanja je dobro vpeljan ter se stalno nadgrajuje in izboljšuje, tako na sistemski kot tudi na strokovni ravni. Bogata strokovna znanja so strokovnjaki s področja meroslovja v Sloveniji, ki delujejo tako v okviru Urada RS za meroslovje, kot tudi drugih inštitucij, pripravljeni širiti tudi izven naših meja. Iz tega naslova se je Zavod za metrologijo Črne Gore ob svoji 10. obletnici delovanja še posebej osebno zahvalil uglednim strokovnjakom v Sloveniji, ki so jim pomagali pri vzpostavitvi meroslovnega sistema v Črni Gori, kot tudi v okviru nadaljnih razvojnih projektov.