Skoči na vsebino

NOVICA

Drugi sestanek delovne skupine za pripravo Strategije poslovne odličnosti v Sloveniji

V sredo 25. 1. 2017 se je ponovno sestala delovna skupina za pripravo predloga Strategije poslovne odličnosti v Sloveniji. Člani skupine so v okviru sestanka prišli do napredka pri poenotenju razumevanja definicije odličnosti. Naslednji sestanek, na katerem bo delovna skupina določila obdobje, ki ga bo predlog strategije zajemal ter okvirno vsebino s kazalniki, ki se želijo s strategijo izboljšati, je sklican za 8. 3. 2017.