Skoči na vsebino

NOVICA

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2016
Odbor PRSPO izvolil predsednika, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravka Počivalška

 

Vlada RS je na svoji 120. redni seji, 1. 2. 2017 zaradi poteka mandata imenovala  člane Odbora PRSPO za obdobje 4  let, ki so na svoji 1. redni seji, danes 7. februarja 2017 za predsednika odbora soglasno izvolili ministra g. Zdravka Počivalška in za podpredsednico go. Matejo Sotlar Štor, načelnico UE Novo mesto.

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev nagrade EFQM za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij, zato se ocenjujeta inovativnost in ustvarjalnost podjetij na vseh področjih njihovega delovanja (voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve).

 

Prejmejo ga organizacije, tako iz javnega kot zasebnega sektorja, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

 

Ocenjevanje organizacij je potekalo po modelu EFQM, ki poleg doseženih triletnih rezultatov v poslovanju upošteva tudi strateške usmeritve za naprej. Ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM daje velik poudarek etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. V postopku ocenjevanja PRSPO 2016 je sodelovalo 32 strokovno izobraženih ocenjevalcev in 7 razsodnikov PRSPO. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje je v postopku PRSPO izvajal  strokovne, organizacijske ter administrativne naloge.

 

V postopek ocenjevanja PRSPO je bilo v letu 2016 vključenih šest organizacij: Replika d.o.o., Skupina Europlakat d.o.o., Droga Kolinska d.d., Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, Elektro Maribor d.d. in Elektro Celje d.d., ki so v svoje poslovanje in delovanje vključile model EFQM, po njem živijo, izboljšujejo svoje rezultate poslovanja ter se samoocenjujejo.

 

Odbor PRSPO je na svoji seji danes, 7. 2. 2017, na predlog razsodniške skupine PRSPO izmed šestih prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje 4 finaliste: Adria Mobil d.o.o., Novo mesto, Droga Kolinska d.d., Ljubljana in Elektro Celje d.d., Celje (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja) in Skupina Europlakat d.o.o., Ljubljana (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi prav tako na področju zasebnega sektorja).

Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

 

Namen priznanj je spodbujati slovenske organizacije s področja gospodarstva in javnega sektorja k uvajanju sodobnega, učinkovitega in celovitega pristopa za doseganje nadpovprečnih rezultatov ter dviga konkurenčnosti in prepoznavnosti. Iz tega vidika je bila s strani predsednika Odbora PRSPO ministra g. Zdravka Počivalška imenovana delovna skupina, ki bo do julija 2017 pripravila predloga Strategije poslovne odličnosti v Sloveniji za obravnavo na Vladi RS.

 

Prav iz naslova spodbujanja večje poslovne odličnosti in konkurenčnosti slovenskih organizacij je Odbor PRSPO že potrdil novi razpis za leto 2017, ki bo v Uradnem listu RS objavljen v petek, 10. 2. 2017 in vse prijavitelje tudi letos opravičuje plačila prijavnine.
Urad RS za meroslovje bo na predlog Odbora PRSPO tudi v letu 2017 v podporo pri pripravi vloge za prijavitelje izvedel vrsto brezplačnih srečanj, strokovnih delavnic ter obiskov v podjetjih in javnih inštitucijah, kjer jim bodo strokovnjaki s tega področja brezplačno predstavili model EFQM, koristi samoocenjevanja in poslovanja po vseh merilih modela. Prvo tako strokovno srečanje bo potekalo že 23. marca 2017 v okviru 36. mednarodne konference v Portorožu, pod naslovom »Poslovna odličnost organizacij« (več na spletni strani www.mirs.si), kjer bodo tudi predstavljene konkretne prakse poslovno odličnega poslovanja tako domačih kot tujih organizacij.

 

 

Ljubljana, 7. 2. 2017                                                   mag. Dominika Rozoničnik
                                                                         odnosi z javnostmi Urad RS za meroslovje