Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za podelitev Priznanja RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST
Objavljen javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije  za poslovno odličnost 
(PRSPO)
za leto 2017


V petek, dne 10. 2. 2017, je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2017.


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.


Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada Republike Slovenije zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja poslovnih rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.
Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji globalnega modela odličnosti EFQM.


Prijavitelji bodo prejeli mednarodno veljavne certifikate »Priznani v odličnosti« za doseženih nad 300, 400 in 500 točk (od 1000 možnih ) ter se uvrstili na mednarodni seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM.

K prijavi na javni razpis so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
- v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi,
- v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi,
- inštitucije v javnem sektorju: z več kot 250 zaposlenimi,
- inštitucije v javnem sektorju: z 250 ali manj zaposlenimi.


V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.


Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj petnajst polno zaposlenih oziroma število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.


Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Od letos dalje morajo vsi prijavitelji vlogo pripraviti na krajši način s tabelaričnim prikazom dejavnikov s pristopi in rezultati z grafi in triletnimi trendi.


V veljavi je novi model odličnosti EFQM 2013, ki poudarja večjo proaktivost in agilnost v poslovanju ter uvaja poenostavljeno točkovalno matriko RADAR. Kriteriji novega modela so podlaga za ocenjevanje odličnosti poslovanja podjetij in inštitucij v okviru Priznanja RS za poslovno odličnost in poleg pomena voditeljstva, timskega dela, znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti poudarjajo močnejšo organizacijsko proaktivost in agilnost za dvig konkurenčnosti.


Podporo modelu odličnosti EFQM so poleg evropskih politikov in mednarodno uveljavljenih organizacij izrazili tudi številni slovenski politiki, gospodarstveniki in predstavniki javnih inštitucij, kjer je še posebej potrebno izpostaviti Slovenski državni holding (SDH), ki je v svojem Priporočilu 5 med drugim zapisal, da se bodo družbe s kapitalsko naložbo države redno letno samoocenjevale po preizkušenem globalnem modelu odličnosti EFQM.


Vse, ki vas zanima vpeljava modela odličnosti EFQM v vaše delovno okolje ali prijava na javni razpis PRSPO 2017 lahko pridobite več informacij  na Uradu RS za meroslovje in se dogovorite za predstavitev javnega razpisa PRSPO 2017 ali brezplačno izvedbo delavnic z namenom spoznavanja modela EFQM
(T: 01-224-0718, GSM: 041-721- 470 ali E: prspo.mirs(at)gov.si).


Vabljeni k prijavi na javni razpis PRSPO 2017  do 30. 5. 2017.
Dobrodošli v družbo odličnih!
http://www.mirs.gov.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
                                                                                                            

mag. Dominika Rozoničnik, 

odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje