Skoči na vsebino

NOVICA

Predsednik Odbora PRSPO minister Zdravko Počivalšek razglasil rezultate ocenjevanja PRSPO 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST

Prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016 je podjetje
ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) predstavlja najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi meril in metodologije EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja, na enak način kot v ostalih državah Evropske unije.

Vladni program PRSPO se na podlagi zakona izvaja že od leta 1998 z namenom spodbujanja podjetij k doseganju globalne konkurenčnosti ter doseganja večje učinkovitosti poslovanja javnih inštitucij.

 

Na javni razpis za leto 2016 se je prijavilo šest (6) organizacij, ki jih je ocenjevalo devetintrideset (39) ocenjevalcev. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij in inštitucij je potekalo po vseh devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.


Odbor PRSPO je na svoji seji v februarju  2017, na predlog Razsodniške skupine potrdil naslednje finaliste, ki so se uvrstili v ožji izbor:

I. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:
- ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto
o Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic

- ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
o Distribucija električne energije

- Droga Kolinska d.d., živilska industrija, članica Skupine Atlantic Grupa
o Predelava čajev in kave
o Proizvodnja mesnih izdelkov
o Proizvodnja homogenizirane hrane in dietičnih izdelkov
o Proizvodnja pijač

 

II. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:
- SKUPINA EUROPLAKAT, Ljubljana
o Posredovanje oglaševalskega prostora


Dodatno pa je Odbor za priznanja prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju inovativnosti, zato se je odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji:. ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto.

Med navedenimi finalisti je Odbor PRSPO letos ponovno prepoznal zmagovalca, ki kot najbolje ocenjena organizacija v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja prejeme Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016. To je:

ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto,


Obrazložitev nagrade:

• Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto dosega visok ugled tako v okolju v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih.

• Preko udejanjanja strategije »Proizvodnja svetovnega razreda« sledi  jasno zastavljenim ciljem, kar jo postavlja v vlogo kazalca razvojnih trendov ter novosti.

• Njihova neprecenljiva konkurenčna prednost so zaposleni, s katerimi skupaj ustvarjajo zdravo, ustvarjalno, sproščeno in družini prijazno delovno okolje, kjer osebno rastejo, se razvijajo in bogatijo.

• Dokazala je,  da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema projektnega vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh.

• Organizacija že več let dosega odlične rezultate poslovanja in predstavlja pomembnega igralca v svoji panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci in družbenim okoljem, kar je zagotovilo za nadaljnje učinkovito izkoriščanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje in trajnostni razvoj.


Tudi letos bodo na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja na slovesnosti PRSPO podeljeni mednarodno veljavni certifikati "Prepoznani odličnosti«, vsem šestim prijaviteljem PRSPO 2016, ki so prejeli več kot 300, 400 ali 500 točk od 1000 možnih. EFQM pa bo vse objavil na svojem seznamu, skupaj z ostalimi odličnimi organizacijami. Prejemniki tovrstnega certifikata so (po abecednem vrstnem redu): ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, Droga Kolinska d.d., živilska industrija, članica Skupine Atlantic Grupa, ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., in Replika, napredne rešitve, d.o.o.

 

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM je izjemnega pomena, saj predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

 

V teku pa je tudi že novi razpis za poslovno odličnost 2017, s ciljem spodbujanja še več zainteresiranih slovenskih podjetij, da sledijo odličnim zgledom dosedanjih dobitnikov nagrade PRSPO.

 

Javni razpis PRSPO 2017 je bil objavljen  v Uradnem listu RS in na spletni strani Urada RS za meroslovje 10. februarja 2017, po vzoru EFQM nagrade za odličnost pa je namenjen tako gospodarskim družbam, kot javnim inštitucijam, ne glede na dejavnost, ki jo izvajajo. Organizacije se lahko prijavijo v štirih kategorijah, glede na sektor, javni ali zasebni ter glede na število zaposlenih, več ali manj kot 250. Prijava na daljši način ni več mogoča, pač pa se organizacije prijavijo z vlogo pripravljeno na krajši način s tabelaričnim prikazom. Glede na dosedanje pogoje javnega razpisa PRSPO je novost omejitev, da se lahko prijavijo tiste organizacije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

 

Vsi prijavitelji, ki bodo oddali svoje prijave v skladu z razpisnimi pogoji bodo ocenjeni s strani neodvisnih strokovnjakov – ocenjevalcev po merilih globalnega modela odličnosti EFQM.

Rok za prijavo pa je 30. 5. 2017 (več o javnem razpisu na www.mirs.gov.si)

 

Predstavitev zmagovalca PRSPO za leto 2016
in videnje poslovne odličnosti ter modela EFQM skozi oči generalne direktorice ADRIE MOBIL, d.o.o. Novo mesto, ge. Sonje Gole


ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto je danes eden največjih proizvajalcev vozil za prosti čas v Evropi, ki letno proizvede in proda preko 13.000 počitniških prikolic, vanov  in avtodomov ter ustvarja letni promet v višini preko 350 milijonov evrov. Družba Adria Mobil distribuira in proda  99-odstotkov svoje celotne proizvodnje na trgih Evrope, Azije in Avstralije. Adria Mobil je danes pojem odlično organiziranega in vodenega podjetja, čigar proizvodnja posluje po načelu vrhunske proizvodne prakse ter v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. Podjetje je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno. Adria Mobil je danes pojem timskega dela, znanja, inovativnosti ter zadovoljstva strank in zavzetih zaposlenih. Družba in njeni zaposleni so zavezani k viziji podjetja, ki govori o dolgoročni rasti in razvoju podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev za  prosti čas.

 

Na novinarski konferenci je sodelovala generalna direktorica ADRIE MOBIL, d.o.o. Novo mesto, ga. Sonje Gole, ki je v kratkem pogovoru o pomenu vpeljave globalnega modela EFQM, njegovih koristih ter ključnih elementih in dejavnikih, ki delajo organizacijo Adria Mobil d.o.o. uspešno ter poslovno odlično povedala sledeče (povzetek):

 

»Poslovno odlične organizacije predvsem gradijo svojo odličnost na temelju svoje jasne vizije, poslanstva in strategije, kar so sicer elementi poslovanja vsake organizacije, dobre od odličnih pa pri tem loči predvsem stopnja zavzetosti vseh zaposlenih za dosego visoko zastavljenih ciljev. Zato sama stavim na vodenje z vizijo, navdihom in integriteto, kar je tudi ena izmed temeljnih načel odličnosti, pri tem pa nenehno poudarjam, da je za dosego ciljev pomemben prav vsak član organizacije in tima.

 

V Adrii Mobil, d.o.o. Novo mesto se že dolgo zavedamo pomena timskega dela in dobrega vodenja. Zavedamo se pomena znanja in tudi veljave vsakega posameznega člana ožjega ali širšega tima, sektorja in organizacije kot celote. Ključno je povezati ljudi medsebojno in pri tem ne pozabiti na vrednote kot so spoštovanje, sodelovanje, iskrenost, odprtost, pomoč, solidarnost, znanje, timsko delo, usmerjenost k doseganju ciljev, odgovornost, skrb za zdravje, tudi skrb za družine zaposlenih, varnost.  Ne nujno v tem vrstnem redu, a vsekakor v tem kontekstu. To je okvir, vse drugo so variacije, ki peljejo k cilju, ob dejstvu, da se vendarle zavedamo tudi starega budističnega pregovora, ki pravi, da je včasih pomembnejša pot, ki te pelje k temu cilju, kot cilj sam. V poslovnem svetu pa je pomembno doseči oboje: zgraditi pot in doseči cilj.
Cilji Adrie in adriašev ostajajo nespremenjeni in v skladu z našo vizijo – ohraniti dolgoročno rast in stabilnost podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in produktov za prosti čas. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost tako za podjetje kot za mene osebno predvsem pomeni veliko čast in potrditev dejstva, da smo na pravi poti. A hkrati nam priznanje nalaga tudi veliko odgovornost in obveznost za naprej – jutri moramo biti še boljši!«

 

Z zaključno mislijo in izzivom našega zmagovalca v postopku PRSPO 2016,
vabimo vse organizacije, da sprejmejo izziv in stopijo na pot odličnosti ter gradijo svojo konkurenčno prednost.

 

 

                     Brdo, 21. 3. 2017                                                           Mag. Dominika Rozoničnik
                                                                                             Odnosi z javnostmi Urada RS za meroslo