Skoči na vsebino

NOVICA

Na Slovesnosti PRSPO 2016 podeljeno najvišje državno priznanje PRSPO 2016 Adrii Mobil, d.o.o. Novo mesto

SPOROČILO ZA JAVNOST

Slovesna podelitev priznanj PRSPO 2016

Zmagovalec PRSPO 2016 je postala Adrija Mobil, d.o.o. Novo mesto


V Kongresnem centru Brdu je danes, 21. marca 2017 potekala slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016.


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišje državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi merila in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru evropske nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah evropske unije.

Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, ki je med drugim povedal, da je globalni trg  po gospodarski krizi, ko se ponovno odpira in cveti neizprosen, zato je potrebno za uspeh ponuditi mnogo več, kot pred leti. Imeti je treba jasno vizijo, postavljeno jasno strategijo ter jasne merljive cilje. Zato je sedaj čas, da tudi s pomočjo preizkušenega evropskega modela EFQM preobrazimo naša podjetja, se osredotočimo na njihovo rast in dobiček ter uporabljamo denarni tok in se tako izognemo ponovitvi napak izpred krize. Ključno vodilo pri tem pa nam mora vsem biti sodelovanje, vzpostavljanje zaupanja in izmenjave dobrih praks.


Slavnostni govornik se je ob zaključku govora zazrl tudi na stanje in razširjenost modela EFQM v širšem družbenem okolju v Sloveniji, o čemer nam govorijo tudi pozitivne zgodbe vseh letošnjih finalistov ter poudaril, da se v zadnjem letu v Sloveniji na področju gospodarstva delajo veliki koraki in razvojni preobrati, ki nam morajo vlivati optimizem.

Podporni steber postopka PRSPO predstavljajo strokovno usposobljeni ocenjevalci, ki temu procesu vsako leto posvetijo veliko svoje energije, časa in znanja. Predsednik Odbora PRSPO, minister Zdravko Počivalšek se je zato pred slovesnostjo osebno srečal z ocenjevalci, se jim zahvalil za dosedanje delo ter podelil pohvale za jubilejno 5, 15 in 20-kratno strokovno delo na področju ocenjevanja prijaviteljev v postopkih PRSPO. Pohvale so pred Slovesnostjo PRSPO 2016, na srečanju z ministrom g. Zdravkom Počivalškom, predsednikom Odbora PRSPO in podpredsednico go. Matejo Sotler Štor prejeli za:

 

za 5-kratno ocenjevanje v postopku PRSPO prejmejo,
- mag. Alenka Andrejašič
- dr. Aleksander Janeš
- g. Božidar Pezdevšek
- dr. Marjeta Pučko

 

za 15-kratno ocenjevanje v postopku PRSPO prejme,
- g. Tomaž Babnik

 

in za 20-kratno ocenjevanje v postopku PRSPO prejmeta,
- mag. Rajko Novak
- mag. Vladimir Bukvič.


Tudi letos so bili na podlagi Distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja podeljeni mednarodno veljavni certifikati "Prepoznani odličnosti«. Prejele so jih organizacije, ki so v postopku ocenjevanja PRSPO 2016 od 1000 možnih dosegle:

nad 300 točk:
- ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.  (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju)
- Replika, napredne rešitve, d.o.o. (v kategoriji organizacij z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju)
nad 400 točk:
- Droga Kolinska d.d., živilska industrija, članica Skupine Atlantic Grupa in
- ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
(v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju) ter
- Skupina Europlakat (v kategoriji organizacij z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju)
nad 500 točk:
- ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju)

 

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM je izjemnega pomena, saj predstavlja udejanjanje globalnih kriterijev Modela odličnosti EFQM v Sloveniji in priznava dosežke navedenih organizacij v mednarodnem merilu ter predstavlja njihovo konkurenčno prednost pri preboju na tuje trge. S tem se odpirajo nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti tako posameznih dobitnic certifikata, kot tudi slovenskega gospodarstva v celoti.

Certifikate EFQM je podelil dolgoletni predsednik Razsodniške skupine PRSPO, g. Vojko Križman, ki je z današnjim dnem tudi zaključil svoje delo v vlogi predsednika Razsodniške skupine. To funkcijo je prevzel mag. Anton Petrič, direktor sektorja za sisteme vodenja v TPV d.o.o. Novo mesto.

 

G. Vojko Križman, ki prihaja iz podjetja MAHLE Letrika d.o.o., je eden od ključnih  podpornikov ideje o poslovni odličnosti v Sloveniji ter eden od tistih, ki so v veliki meri pripomogli k njeni uresničitvi. V postopku PRSPO deluje že od leta 1998, najprej kot ocenjevalec, nato kot vodilni ocenjevalec, od leta 2005 do danes pa kot predsednik Razsodniške skupine. Vsa ta leta se je trudil PRSPO uvrstiti na mesto, ki mu v družbi in državi Sloveniji pripada. Te odlike aktivnega delovanja in promotorstva je prepoznal tudi Odbor PRSPO ter g. Vojku Križmanu podelil posebno priznanje za življenjsko delo na področju poslovne odličnosti v Republiki Sloveniji. 

 

G. Križman je v svojem govoru ob podelitvi certifikatov podal kratko obrazložitev poteka postopka PRSPO 2016, in sicer je v procesu ocenjevanja letos sodelovalo 6 organizacij, vse iz zasebnega sektorja. Ocenjevalo jih je 39 ocenjevalcev, ki so poleg pregleda vloge opravili tudi tri-dnevnimi obisk pri prijavljenih organizacijah in tako preverili odličnost poslovanja po vseh devetih merilih modela EFQM.  To pomeni, da se je v postopku vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

 

Odbor PRSPO je na svoji seji v februarju  2017, na predlog Razsodniške skupine izmed 6 ocenjenih organizacij potrdil naslednje finaliste, ki so se uvrstili v ožji izbor.

Letošnji finalisti in prejemniki diplom so:
I. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:
- ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto
o Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic

 

ADRIA MOBIL d.o.o., Novo mesto je danes eden največjih proizvajalcev vozil za prosti čas v Evropi, ki letno proizvede in proda preko 13.000 počitniških prikolic, vanov  in avtodomov ter ustvarja letni promet v višini preko 350 milijonov evrov. Družba Adria Mobil distribuira in proda  99-odstotkov svoje celotne proizvodnje na trgih Evrope, Azije in Avstralije. Adria Mobil je danes pojem odlično organiziranega in vodenega podjetja, čigar proizvodnja posluje po načelu vrhunske proizvodne prakse ter v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. Podjetje je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno. Adria Mobil je danes pojem timskega dela, znanja, inovativnosti ter zadovoljstva strank in zavzetih zaposlenih. Družba in njeni zaposleni so zavezani k viziji podjetja, ki govori o dolgoročni rasti in razvoju podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev za  prosti čas.

Diplomo je prevzela izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija, ga. Mojca Novak.

 

- Droga Kolinska d.d., živilska industrija, članica Skupine Atlantic Grupa
o Predelava čajev in kave
o Proizvodnja mesnih izdelkov
o Proizvodnja homogenizirane hrane in dietičnih izdelkov
o Proizvodnja pijač

DROGA KOLINSKA D.D., živilska industrija, članica Skupine Atlantic Grupa, je ekonomsko uspešno podjetje. To izkazuje z rastjo, ustvarjanjem dobička in visoke dodane vrednosti na zaposlenega, relativno visokim plačilom za delo in s svojimi močnimi in uspešnimi blagovnimi znamkami – Argeta, Barcaffè, Cockta, Donat Mg. Leta 2015 je prejela tudi nagrado Zlata nit za najboljšega zaposlovalca. Uspešna podjetja so vedoželjna, gibčna in odzivna. V Drogi Kolinski/Atlantic Grupi spremljajo trg, se prilagajajo potrebam in pričakovanjem potrošnikov in nakupovalcev, še več, poskušajo predvideti ali celo začrtati trende. Tak način delovanja pa zahteva usposobljen in motiviran kader. Poleg znanja so bistveni tudi navdušenje, kreativnost in pogum. Za njih je najpomembnejše zaupanje potrošnikov. Pomembno je, da ga ohranijo, zato obljubljajo le tisto, za čemer lahko stojijo.

Diplomo je prevzel predsednik uprave, g. Enzo Smrekar.

 

- ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
o Distribucija električne energije

 

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. je ena izmed petih elektrodistribucijskih družb v državi in skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja ter za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav ter objektov na področju savinjske, koroške in spodnjeposavske regije. Več kot sto let upravljanja z energijo, vlaganja v razvoj in tehnologijo, širjenja obzorij znanja in izkušenj, so Elektro Celje zgradili v sodobno in uspešno družbo. Od prvih začetkov so prehodili dolgo pot, ki je tlakovana z vrednotami in načeli družbene odgovornosti, kakovosti, zanesljivosti in strokovnosti. Z zaupanjem vase in sprejemanjem pravih odločitev bodo na tej poti vztrajali tudi v prihodnje in skrbeli za zanesljivo, kakovostno in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo.

Diplomo je prevzel predsednik uprave, mag. Boris Kupec.


II. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:
- SKUPINA EUROPLAKAT, Ljubljana
o Posredovanje oglaševalskega prostora

 

SKUPINA EUROPLAKAT, Ljubljana je vodilni ponudnik zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Osnovna dejavnost podjetja je trženje oglasnega prostora. Europlakat je osredotočen na ponudbo oglaševalskih kapacitet v mestih, prisoten pa je po vsej Sloveniji. Zagotavlja nacionalno pokritost in hkrati omogoča ciljno komuniciranje na lokalnem nivoju. Ključna prednost medijev zunanjega oglaševanja je, da so ves čas na ogled. Ostale medije lahko odložimo ali ugasnemo, zunanjemu oglaševanju pa se ne moremo izogniti. To Europlakatu nalaga odgovornost do javnega prostora in javnosti.
Europlakat je član največjega ponudnika zunanjega oglaševanja na svetu, Skupine JCDecaux, ki je hkrati tudi vodilno podjetje v panogi na področju inovacij.

Diplomo je prevzel direktor, g. Marko Kolbl.

 

Dodatno pa je Odbor PRSPO prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju inovativnosti, zato se je odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto.

Diplome je finalistom podelil predsednik Odbora PRSPO, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, ki je ob svojem nagovoru poudaril, pozitiven trend, ki ga na nacionalnem priznanju za poslovno odličnosti beležimo ravno iz gospodarstva, kar kaže na vse večje zavedanje managerjev o pomenu poslovne odličnosti za doseganje uspešnosti poslovanja in konkurenčne prednosti pred drugimi. Delovanje po modelu poslovne odličnosti predstavlja večjo poslovno učinkovitost, ki daje temelje uspešnosti na mikro in makro nivoju gospodarstva. Tako se povečuje konkurenčnost celotne družbe in omogoča boljše življenje vseh državljanov.


Predsednik Odbora je tudi podal informacijo o procesu priprave predloga Strategije poslovne odličnosti do 2030. Ob zaključku, pa je čestital vsem prijaviteljem postopka PRSPO 2016 ter povabil tudi druga podjetja na pot poslovne odličnosti, ki bo prinesla koristi tako njim kot gospodarstvu v celoti.

 

Med navedenimi finalisti je Odbor PRSPO letos ponovno prepoznal zmagovalca, ki kot najbolje ocenjena organizacija v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja prejeme Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016. To je:

ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto,

Obrazložitev nagrade:

- Adria Mobil, d.o.o. Novo mesto dosega visok ugled tako v okolju v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih.

- Preko udejanjanja strategije »Proizvodnja svetovnega razreda« sledi  jasno zastavljenim ciljem, kar jo postavlja v vlogo kazalca razvojnih trendov ter novosti.

- Njihova neprecenljiva konkurenčna prednost so zaposleni, s katerimi skupaj ustvarjajo zdravo, ustvarjalno, sproščeno in družini prijazno delovno okolje, kjer osebno rastejo, se razvijajo in bogatijo.

- Dokazala je,  da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema projektnega vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh.

- Organizacija že več let dosega odlične rezultate poslovanja in predstavlja pomembnega igralca v svoji panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci in družbenim okoljem, kar je zagotovilo za nadaljnje učinkovito izkoriščanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje in trajnostni razvoj.

 

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor je priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost podelil generalni direktorici podjetja ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, ge. Sonji Gole.

 

Prejemnici je laskavi naziv in najvišje državno priznanje na področju poslovne odličnosti v ponos in veselje. V svojem zahvalnem govoru se je zahvalila svojim sodelavcem in poudarila, da je to rezultat skupnega predanega dela vseh zaposlenih.

V okviru pogovora z voditeljico slovesnosti Bernardo Žaren je generalna direktorica Adrie Mobil d.o.o. Novo mesto, ga. Sonja Gole še povedala, da cilji Adrie in adriašev ostajajo nespremenjeni in v skladu z našo vizijo – ohraniti dolgoročno rast in stabilnost podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in produktov za prosti čas. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost tako za podjetje kot za mene osebno predvsem pomeni veliko čast in potrditev dejstva, da smo na pravi poti. A hkrati nam priznanje nalaga tudi veliko odgovornost in obveznost za naprej – jutri moramo biti še boljši!

 

Vsem letošnjim prejemnikom certifikatov EFQM, finalistom in nagrajencu izrekamo dobrodošlico v družbo odličnih,
vse ostale uspešne organizacije pa vabimo, da se nam pridružijo
v okviru novega razpisa za PRSPO 2017, ki že poteka.

 


Brdo, 21. 3. 2017                                                            mag. Dominika Rozoničnik
                                                                                 odnosi z javnostmi Urada RS za mero